Zarezerwuj!

 • JęzykEnglish
 • Czas trwania 4 dni (28 godzin)
 • Egzamin w cenie szkolenia
 • Lokalizacje Online i stacjonarne
 • Pn 04/Lis/2024
  2,670.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • Pn 20/Sty/2025
  2,670.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj

Dostarczone przez Agile Sparks, prowadzone przez Advised Skills

Implementing SAFe Implementing SAFe Advised Skills

5 out of 5 based on 2 user ratings.

Szkolenie przygotowuje agentów zmiany (Change Agents) Lean-Agile do wdrożenia i zastosowania zasad i praktyk Scaled Agile Framework (SAFe), jako części transformacji Lean-Agile w przedsiębiorstwie. Udział w szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu SAFe® 6 Program Consultant i uzyskania certyfikatu SAFe® 6 Program Consultant (SPC).

Szkolenie Implementing SAFe® 6 posiada autoryzację Scaled Agile, Inc. i jest realizowane na podstawie umowy SPC Co-Marketing Agreement.

Czytaj więcej

SAFe<sup>®</sup> logo AKREDYTOWANE PRZEZ Scaled Agile Framework SAFe®

Opis szkolenia

Scaled Agile Framework (SAFe®) pomaga firmom stawić czoła poważnym wyzwaniom związanym z opracowywaniem i dostarczaniem oprogramowania i systemów klasy korporacyjnej w najkrótszym możliwym do osiągnięcia czasie. Jest to internetowa, swobodnie odkrywana baza wiedzy o sprawdzonych wzorcach sukcesu we wdrażaniu oprogramowania i systemów Lean-Agile w skali przedsiębiorstwa.

SAFe synchronizuje dostosowanie, współpracę i dostarczanie dla dużej liczby zespołów Agile. Możliwość skalowania i konfiguracji SAFe pozwala każdej organizacji na dostosowanie standardu SAFe do własnych potrzeb biznesowych. Obsługuje rozwiązania na mniejszą skalę, skupiających 50–125 specjalistów, a także złożone systemy angażujące tysiące osób.

Certyfikowany SAFe® Program Consultant (SPC) jest agentem zmiany (change agent) Lean-Agile, który pracuje w oparciu o kompetencję przywództwa Lean-Agile, aby określić wizję SAFe dla organizacji, opracować plan transformacji oraz wspierać przedsiębiorstwo w skutecznej realizacji planu. SPC zapewnia wiarygodność organizacyjną we wdrażaniu SAFe; posiada wiedzę specjalistyczną umożliwiającą podejmowanie szybkich i inteligentnych decyzji; i pomaga wdrożyć określone zmiany procesów w przedsiębiorstwie. W ramach transformacji SPC szkoli innych w zakresie sposobów myślenia i działania w metodzie Lean-Agile, kreując nowy styl przywództwa oparty o nieustanne uczenie, wsparcie i angażowanie osób i zespołów w celu osiągnięcia własnego najwyższego potencjału.

Eksperci posiadający certyfikat SAFe® 6 Program Consultants (SPC) stają się trenerami posiadającymi dostęp do materiałów edukacyjnych SAFe, pełnią rolę coachów zespołów, uruchamiają zespoły Agile Release Trains (ARTs) i umożliwiają zastosowanie podejścia Lean portfolio.

Podczas czterodniowego szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak przeprowadzić transformację Lean-Agile, korzystając z praktyk i zasad Scaled Agile Framework® (SAFe) oraz siedmiu podstawowych kompetencji Lean Enterprise.

Uczestnicy nauczą się jak prowadzić coaching programów, dowiedzą się jak uruchamiać Agile Release Train, tworzyć kulturę DevOps, budować mechanizmy implementacji Continuous Delivery Pipeline oraz Lean Portfolio.

Pierwsze dwa dni kursu - Leading SAFe® - stanowią przygotowanie do prowadzenia szkoleń SAFe przeznaczonych dla liderów. Ostatnie dwa dni szkolenia koncentrują się wyłącznie na tym, co jest potrzebne przy skutecznym wdrożeniu SAFe w przedsiębiorstwie. Przygotowanie do pełnienia roli agenta zmiany (Change Agent) i uzyskanie certyfikatu SAFe® 6 Program Consultant (SPC) daje uczestnikom możliwość prowadzenia coachingu i wspierania przedsiębiorstw w celu zagwarantowania sukcesu w warunkach zmienności na rynkach, umożliwia także przeprowadzenie transformacji SAFe Lean-Agile.

Udział w szkoleniu przygotowuje uczestników do udziału w egzaminie i uzyskania certyfikatu SAFe® 6 Program Consultant (SPC).

Korzyści z uczestnictwa:
W trakcie szkolenia dowiesz się jak:

 • Przygotować się do egzaminu SAFe® 6 Program Consultant i zdobyć certyfikat SAFe® 6 Program Consultant (SPC)
 • Zaprojektować wdrożenie SAFe
 • Opracować plan transformacji przedsiębiorstwa
 • Uruchomić i wspierać Agile Release Train (ART)
 • Poszerzyć portfolio Lean-Agile, uruchamiając dodatkowe Agile Release Train (ART)
 • Wspierać organizację w praktykach zarządzania zmianami
 • Szkolić i coachować przedsiębiorstwo przy wprowadzaniu transformacji SAFe

Uprawnienia do prowadzenia szkoleń SAFe:
Jako SAFe® 6 Program Consultant (SPC) otrzymujesz uprawnienia do prowadzenia licencjonowanych szkoleń SAFe i możliwość kontynuacji swojej ścieżki edukacyjnej.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.scaledagile.com/becoming-an-spc

Szczegóły

Cena szkolenia obejmuje:

 • Uczestnictwo w czterodniowym szkoleniu Implementing SAFe® prowadzonym w j. angielskim przez trenera posiadającego kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć i przygotowanego przez Scaled Agile, Inc., dostawcą standardu SAFe®
 • Przygotowanie i możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego SAFe® 6 Program Consultant (SPC) (SAFe 6 Program Consultant Egzamin)
 • Zapewnienie sali szkoleniowej wyposażonej w pomoce dydaktyczne
 • Obiad oraz całodzienny serwis kawowy w trakcie szkolenia
 • Oficjalny podręcznik uczestnika w języku angielskim wydawany przez Scaled Agile, Inc.
 • Roczne członkostwo w platformie SAFe Community, umożliwiające dostęp do zasobów dla członków społeczności, zawierających m.in. webinaria, podręczniki z ćwiczeniami, prezentacje ze wskazówkami i powiadomienia o aktualnościach SAFe
 • Możliwość jednokrotnego bezpłatnego podejścia do egzaminu certyfikacyjnego po ukończeniu szkolenia
 • Certyfikaty dla uczestników potwierdzające ukończenie szkolenia
 • Certyfikat SAFe® 6 Program Consultant po zdaniu egzaminu

Wymagania wstępne:
Wszystkie osoby zaangażowane w transformację Lean-Agile mogą wziąć udział w szkoleniu, niezależnie od doświadczenia. Zalecane są jednak następujące wymagania wstępne dla osób, które zamierzają podejść do egzaminu certyfikacyjnego SAFe® 6 Program Consultant i chcą pełnić rolę konsultanta SPC:

 • Min. 5 lat doświadczenia w tworzeniu oprogramowania, testowaniu, analizie biznesowej, zarządzaniu produktem lub projektem
 • Min. 3 lata doświadczenia w Agile
 • Posiadanie co najmniej jednego certyfikatu Agile

Metody prowadzenia zajęć:
Prezentacja multimedialna, ćwiczenia i dyskusje w grupie, warsztaty praktyczne, case study oraz testy wiedzy online.

Wymagane licencje do prowadzenia szkoleń SAFe®:
Szkolenie Implementing SAFe posiada autoryzację Scaled Agile, Inc. i jest realizowane na podstawie umowy SPC Co-Marketing Agreement. Szkolenie spełnia wymagania licencyjne programu Scaled Agile, Inc. Courseware License Agreement.

Advised Skills Ltd posiada status Scaled Agile, Inc. Silver Partner.

Dla kogo jest szkolenie?

Grupa docelowa:
Korzyści z kursu odniosą przede wszystkim następujące osoby:

 • Konsultanci usług profesjonalnych
 • Wewnętrzni Agenci Zmian (Change Agents), członkowie zespołów Lean-Agile Center for Excellence (LACE), członkowie zespołów Agile Working Groups
 • Kadra zarządzająca obszarów biznesowych i technologicznych, liderzy, kierownicy i dyrektorzy
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie portfolio w organizacji, kierownicy PMO (Project / Program Management Office) w projektach lub programach
 • Kierownicy ds. Portfela Inwestycyjnego (Portfolio Managers), kierownicy i członkowie zespołów PMO (Project/Program Management Office)
 • Menedżerowie odpowiedzialni za produkcję, zapewnienie jakości oraz IT
 • Menedżerowie Programów i Projektów
 • Product menedżerowie oraz Product Line menedżerowie
 • Osoby odpowiedzialne za procesowanie i cykl życia Leadów
 • Enterprise, System oraz Solution Architects

Program szkolenia

Cele szkolenia:
Aby pełnić rolę SAFe® Program Consultant, uczestnicy po szkoleniu powinni móc:

 • Przeprowadzić transformację Lean-Agile w przedsiębiorstwie (Lead a Lean-Agile Enterprise transformation)
 • Wdrożyć standard SAFe (Implement SAFe)
 • Zarządzać Zwinnym Portfelem (Lean Portfolio Management)
 • Przeprowadzać identyfikację Strumieni Wartości (Perform Value Stream identification)
 • Uruchomić i wspierać Agile Release Train (Launch and coach Agile Release Trains)
 • Koordynować prace wielu zespołów Agile (Agile Release Trains) oraz wspierać duże przedsięwzięcia (Solution Train)
 • Zastosować w praktyce siedem podstawowych kompetencji, aby osiągnąć przewagę w biznesie
 • Prowadzić szkolenia Leading SAFe® dla menedżerów oraz kadry zarządzającej
 • Kontynuować swoją podróż edukacyjną ze standardem SAFe i uzyskać możliwość prowadzenia innych szkoleń SAFe

Omawiane tematy:

Leading SAFe® - 1 i 2 dzień szkolenia:

 1. Prężny rozwój organizacji w erze cyfrowej dzięki zastosowaniu zwinności biznesowej (business agility)
 2. Przygotowanie do pełnienia roli lidera Lean-Agile (Becoming a Lean-Agile leader)
 3. Budowanie zespołu i sprawności technicznej (Establishing Team and Technical Agility)
 4. Tworzenie rozwiązań dzięki zwinnemu dostarczaniu produktów (Agile Product Delivery)
 5. Odkrywanie możliwości Zarządzania Zwinnym Portfelem (Lean Portfolio Management)
 6. Przewodzenie zmianom w organizacji
 7. Podsumowanie

Implementing SAFe® - 3 i 4 dzień szkolenia:

 1. Osiągnięcie punktu krytycznego (Reaching the tipping point)
 2. Projektowanie wdrożenia (Designing the implementation)
 3. Uruchomienie pracy złożonych zespołów Agile (Launching an Agile Release Train)
 4. Wsparcie realizacji Agile Release Train (Coaching ART Execution)
 5. Rozszerzenie na portfolio (Extending to the portfolio)
 6. Zwięszkanie sprawności biznesu (Accelerating to business agility)
 7. Przygotowanie do pełnienia roli SPC
 8. Podsumowanie

Materiały szkoleniowe powstały w oparciu o wytyczne zawarte w dokumencie SAFe® Courseware i są licencjonowane przez Scaled Agile, Inc..

Lokalizacja

Miejsce szkolenia:
Szkolenie realizowane jest w następujących lokalizacjach:

 • Afryka Południowa
 • Arabia Saudyjska
 • Australia
 • Austria
 • Belgia
 • Brazylia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Chiny
 • Dania
 • Egipt
 • Estonia
 • Federacja Rosyjska
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Holandia
 • Hiszpania
 • Indyk
 • Indie
 • Indonezja
 • Irlandia
 • Izrael
 • Japonia
 • Katar
 • Kanada
 • Kazachstan
 • Kolumbia
 • Korea Południowa
 • Kuwejt
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malezja
 • Meksyk
 • Niemcy
 • Nowa Zelandia
 • Norwegia
 • Pakistan
 • Polska
 • Portugalia
 • Republika Czeska
 • Rumunia
 • Serbia
 • Singapur
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Tajlandia
 • Ukraina
 • USA
 • Węgry
 • Włochy
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Zjednoczone Królestwo

Informacje o cenie

Cena netto szkolenia za osobę:

Cena szkolenia netto za osobę obejmuje egzamin internetowy dostępny w ramach platformy SAFe Community. Cena podana jest w kalendarzu szkolenia i zależy od lokalizacji, w której prowadzone jest szkolenie.

Do uzyskania certyfikatu SAFe® 6 Program Consultant (SPC) wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu „SAFe® 6 Program Consultant Egzamin”.

Szczegółowe informacje na temat ścieżki egzaminacyjnej SAFe® dostępne są na stronie Scaled Agile

Zniżki:

Zniżka Early Bird:

 • Uczestnicy, którzy zarejestrują się na szkolenie min. 30 dni przed datą rozpoczęcia zajęć mogą otrzymać zniżkę w wys. 6,5% ceny szkolenia.

Zniżki grupowe:

 • 3 uczestników zarejestrowanych z tej samej firmy: 5% całkowitej ceny szkolenia
 • 5 lub więcej uczestników zarejestrowanych z tej samej firmy: 7,5% całkowitej ceny szkolenia

Zniżki dla Partnerów:
Jeśli pracownik lub obecny Partner SAI zarejestruje się na szkolenie, zastosowane mogą zostać następujące rabaty:

 • Gold Partner: 20%
 • Silver Partner: 15%
 • Bronze Partner: 10%

W celu uzyskania rabatów Early Bird, grupowych lub partnerskich prosimy o kontakt z naszym biurem. Rabaty nie sumują się.

Informacje dodatkowe:
Cena szkolenia jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy zamawianiu szkolenia wymagane jest zamówienie egzaminu wliczonego w cenę szkolenia.

Egzamin certyfikacyjny

Certyfikowany SAFe® 6 Program Consultant jest agentem zmiany (change agent) Scaled Agile Framework® (SAFe), który przewodzi na wszystkich poziomach organizacji poprzez transformację Lean-Agile na dużą skalę poprzez szkolenie, coaching, wspieranie i mentoring. Ten wspierający przywódca (servant leader) odgrywa kluczową rolę, stosując wiedzę ekspercką z obszaru SAFe.

Udział w szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu i uzyskania certyfikatu SAFe® 6 Program Consultant (SPC).

Wymagania egzaminacyjne
Pierwszym krokiem do uzyskania statusu certyfikowanego eksperta SAFe jest uczestnictwo w szkoleniu Implementing SAFe®. Udział w szkoleniu zapewnia dostęp do wszystkich materiałów szkoleniowych i egzaminu. Udział w kursie nie gwarantuje zdania egzaminu.

Wymagana wiedza oraz umiejętności przy podejściu do egzaminu:

Następujące umiejętności i wiedza są zalecane, aby pomyślnie zdać egzamin:

 • Umiejętność pracy z grupą
 • Zarządzanie grupą oraz zarządzanie czasem
 • Doświadczenie w Agile: umiejętność nauczania metodyki Agile w początkującej grupie
 • Zdolność komunikowania się na wszystkich poziomach organizacji
 • Posiadają doświadczenie oraz umiejętność łączenia biznesu i IT
 • Doświadczenie i umiejętność łączenia różnych kontekstów biznesowych i mówienia wspólnym językiem
 • Biegła znajomość zagadnień technicznych pozwalająca skutecznie pracować z procesami i przepływem pracy (workflows)
 • Inteligencja emocjonalna - zrozumienie podejmowane decyzje wpływają na ludzi, przepływy zadań i biznes

Uczestnicy szkolenia muszą wziąć udział we wszystkich czterech dniach szkolenia w celu uzyskania możliwości podejścia do egzaminu.

Szczegółowe informacje na temat egzaminu SAFe® dostępne są na stronie Scaled Agile.

Szczegóły egzaminu
 • Nazwa egzaminu: SAFe 6 Program Consultant Exam
 • Format egzaminu: Test wielokrotnego wyboru
 • Platforma egzaminacyjna: online (przeglądarka internetowa), bez dostępu do podręcznika i pomocy zewnętrznej, ograniczony czasowo
 • Dostęp do egzaminu: Uczestnicy otrzymują dostęp do egzaminu poprzez platformę SAFe Community po ukończeniu szkolenia Implementing SAFe® i uiszczeniu opłaty za uczestnictwo
 • Czas trwania egzaminu: Od momentu rozpoczęcia egzaminu kandydaci mają 120 minut (2 godziny) na jego ukończenie
 • Liczba pytań: 60
 • Próg zdawalności: 45 poprawnych odpowiedzi na 60 (75% wszystkich odpowiedzi)
 • Język egzaminu: j. angielski
 • Przykładowe pytania testowe dostępne przed egzaminem
 • Koszt egzaminu: Pierwsze podejście do egzaminu jest wliczone w cenę szkolenia, o ile podejście do egzaminu nastąpi w ciągu 30 dni od ukończenia kursu. Każda kolejna próba podejścia do egzaminu kosztuje 250 USD
 • Zasady ponownego podejścia do egzaminu: Drugie podejście do egzaminu (pierwsza poprawka) może nastąpić natychmiast po pierwszym podejściu. Trzecia próba wymaga 10-dniowej przerwy. Czwarta próba wymaga 30-dniowego przerwy. W razie pytań dotyczących egzaminu poprawkowego prosimy o bezpośredni kontakt z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Materiały przygotowujące do egzaminu:

Celem egzaminu jest określenie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników w związku z pełnioną funkcją. Zdecydowanie zalecamy uczestnikom skorzystanie z wielu dostępnych zasobów wspomagających przygotowanie do egzaminu, w tym m.in.:

 • Materiały Szkoleniowe – Materiały edukacyjne są istotnym elementem szkolenia i można je pobrać z platformy SAFe Community. Materiały te można wykorzystać w odniesieniu do treści, które zostały szczegółowo omówione podczas zajęć.
 • Podręcznik do nauki – W tym obszernym przewodniku szczegółowo opisano rolę stanowiska i wszystkie zasoby związane z egzaminem, w tym szczegółową listę lektur. Dostęp jest możliwy poprzez Learning Plan w ramach platformy SAFe Community po ukończeniu kursu.
 • Testy Praktyczne – Test praktyczny ma na celu oszacowanie prawdopodobieństwa uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie certyfikacyjnym* i składa się z tej samej liczby pytań, poziomu trudności oraz czasu trwania. Jest to część Planu Nauki (Learning Plan) na platformie SAFe Community i można do niego podejść nieograniczoną liczbę razy bez żadnych kosztów.
 • *To nie jest prawdziwy egzamin, a uzyskanie pozytywnego wyniku z próbnego testu egzaminacyjnego nie gwarantuje sukcesu na egzaminie certyfikacyjnym.
 • Przykładowe pytania testowe - kliknij tutaj.
Co otrzymujesz:

Uzyskanie certyfikatu SAFe® 6 Program Consultant wymaga posiadania wyjątkowych umiejętności i jest ścieżką kariery dla wielu wspierających przywódców (servant leaders). Certyfikacja obejmuje:

 • Certyfikat SAFe® 6 Program Consultant
 • Certyfikowany cyfrowy badge SAFe® 6 Program Consultant, promujący w internecie Twoje osiągnięcia.
 • Roczne członkostwo w platformie SAFe Community jako SAFe® 6 Program Consultant, które obejmuje dostęp do SPC Community of Practice
 • Przewodnik użytkowania certyfikatu SAFe® 6 Program Consultant ze znakami certyfikacyjnymi SPC
 • Dostęp do platformy online ze ścieżkami rozwoju trenerów (Trainer Enablement plans) przygotowujących kandydatów do prowadzenia szkoleń Leading SAFe® (SA), SAFe® for Government (SGP), SAFe® Product Owner/Product Manager (POPM), SAFe® Scrum Master (SSM), SAFe® Advanced Scrum Master (SASM), SAFe® DevOps (SDP), SAFe® Agile Software Engineering (ASE), SAFe® for Teams (SP), SAFe® for Architects (ARCH), SAFe® Lean Portfolio Management (LPM), SAFe® Agile Product and Solution Management (APSM) oraz SAFe® Release Train Engineer (RTE).*
 • *Wymagane jest posiadanie certyfikatu SAFe® RTE oraz SAFe® SPC, aby prowadzić szkolenia RTE. Tylko osoby posiadające status SPCT Gold Partner kwalifikują się do prowadzenia publicznych szkoleń RTE.
 • Dostęp do nieformalnych spotkań i wydarzeń umożliwiających nawiązanie znajomości z innymi certyfikowanymi specjalistami SAFe
 • Różnorodne zasoby edukacyjne, które pomogą Ci podczas Twojej podróży ze standardem SAFe

Dowiedz się więcej o korzyściach z członkostwa SAFe Community.

Roczne odnowienie

Certyfikat jest ważny przez jeden rok od daty jego uzyskania.

 • Koszt odnowienia: 895 USD
 • Więcej informacji na temat corocznego odnawiania certyfikacji można znaleźć na stronie Scaled Agile.
Punkty Rozwoju:

Professional Development Units (PDUs) oraz Scrum Education Units (SEUs)
Uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o 30 punktów PDU w celu spełnienia wymagań edukacyjnych Project Management Institute (PMI) do certyfikacji PMP, PgMP oraz PMI-ACP.

Identyfikator Kursu: SAFeSPC

Uczestnicy mogą kwalifikować się do ubiegania się o SEU w kategorii C wymaganych przez Scrum Alliance w celu uzyskania lub odnowienia certyfikatu CSP.

Pomagamy rozwijać Ekspertów SAFe®

Dlaczego warto szkolić się w Advised Skills i wziąć udział w szkoleniu SAFe®? Standard Scaled Agile Framework® jest obecnie najbardziej uznanym i szeroko stosowanym rozwiązaniem w zakresie metod skalowalnych Lean-Agile na całym świecie.

500K

Uczestników szkoleń SAFe ze 110+ krajów

3M

Osób rocznie odwiedza strony SAFe

70%

Firm z listy Fortune 500 ma pracowników przeszkolonych w SAFe

230+

Partnerów Scaled Agile z 50+ krajów

Źródło: Scaled Agile, Inc.

Szukasz szkolenia w Twojej lokalizacji lub firmie?

Jesteśmy gotowi poprowadzić szkolenie dla grupy lub osób na życzenie w dowolnym miejscu i czasie
Zapytaj o ofertę

 

Przywiązujemy dużą wagę w budowaniu pozytywnego otoczenia sprzyjającego Twojej nauce

Naprawdę zwracamy uwagę na szczegóły. Pozytywne i efektywne środowisko wspierające proces nauki to niezwykle istotny czynnik sukcesu mający duże znaczenie podczas przygotowań uczestników szkolenia do egzaminu SAFe®. Staramy się stworzyć komfortowe warunki do nauki, co znacząco poprawia możliwości uczestników w trakcie poznawania materiału szkoleniowego:

 • Poczucie bezpieczeństwa i autentyczne otwarte rozmowy
 • Nowoczesna platforma szkoleń online prowadzonych na żywo przez instruktora
 • Certyfikowani i doświadczeni trenerzy
 • Uporządkowany program szkolenia przekładający się na wysoką zdawalność egzaminów
 • Licencjonowane materiały szkoleniowe i wiele interaktywnych ćwiczeń online

Scaled Agile Framework i SAFe są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Scaled Agile, Inc.

Co mówią nasi klienci


User

Ariel

Great course! Knowledge delivered on really high level, the course was led by very competent instructor. Despite my years of experience of working in Agile and many certification I have learned many new things during Implementing SAFe.
User

Pietro

Solid knowledge and good preparation for the SPC Exam

Zostań trenerem

Poszukujemy Instruktora, który odpowiedzialny będzie za prowadzenie kursów stacjonarnych i online. Pozytywne i wydajne środowisko pracy to klucz do sukcesu naszych trenerów.

ZOBACZ WIĘCEJ!