Zarezerwuj!

 • JęzykEnglish
 • Czas trwania 3 dni (24 godziny)
 • Egzamin w cenie szkolenia
 • Lokalizacje Online i stacjonarne
 • Pn 24/Cze/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • Pn 24/Cze/2024
  1,390.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • Pn 24/Cze/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • Pn 24/Cze/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • Pn 24/Cze/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • Pn 24/Cze/2024
  1,390.00 €
  Niemcy, Frankfurt
  Zarezerwuj
 • Pn 24/Cze/2024
  1,390.00 €
  Holandia, Rotterdam
  Zarezerwuj
 • Pn 24/Cze/2024
  1,390.00 €
  Wielka Brytania, Glasgow
  Zarezerwuj
 • Pn 24/Cze/2024
  1,190.00 €
  Czechy, Praga
  Zarezerwuj
 • Pn 24/Cze/2024
  1,390.00 €
  Włochy, Rzym
  Zarezerwuj
 • So 29/Cze/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • So 29/Cze/2024
  1,390.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • So 29/Cze/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • So 29/Cze/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • So 29/Cze/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • So 29/Cze/2024
  1,390.00 €
  Niemcy, Frankfurt
  Zarezerwuj
 • So 29/Cze/2024
  1,390.00 €
  Holandia, Rotterdam
  Zarezerwuj
 • So 29/Cze/2024
  1,390.00 €
  Wielka Brytania, Glasgow
  Zarezerwuj
 • So 29/Cze/2024
  1,190.00 €
  Czechy, Praga
  Zarezerwuj
 • So 29/Cze/2024
  1,390.00 €
  Włochy, Rzym
  Zarezerwuj
 • Pn 01/Lip/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • Pn 01/Lip/2024
  1,390.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • Pn 01/Lip/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • Pn 01/Lip/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • Pn 01/Lip/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • So 06/Lip/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • So 06/Lip/2024
  1,390.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • So 06/Lip/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • So 06/Lip/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • So 06/Lip/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,390.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,390.00 €
  Belgia, Bruksela
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,390.00 €
  Irlandia, Dublin
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,890.00 €
  Norwegia, Oslo
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,190.00 €
  Polska, Warszawa
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,890.00 €
  Francja, Paryż
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,190.00 €
  Słowacja, Bratysława
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,390.00 €
  Hiszpania, Madryd
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,390.00 €
  Niemcy, Hamburg
  Zarezerwuj
 • So 13/Lip/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • So 13/Lip/2024
  1,390.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • So 13/Lip/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • So 13/Lip/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • So 13/Lip/2024
  1,390.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • So 13/Lip/2024
  1,390.00 €
  Belgia, Bruksela
  Zarezerwuj
 • So 13/Lip/2024
  1,390.00 €
  Irlandia, Dublin
  Zarezerwuj
 • So 13/Lip/2024
  1,890.00 €
  Norwegia, Oslo
  Zarezerwuj
AgileBA® (Agile Business Analyst) Foundation AgileBA® (Agile Business Analyst) Foundation Advised Skills

5 out of 5 based on 2 user ratings.

AgileBA® (Agile Business Analyst) Foundation jest trzydniowym kursem, który pomoże uczestnikom rozwinąć umiejętności potrzebne do zostania biegłym analitykiem biznesowym Agile. Kurs w pełni przygotowuje do zdania egzaminu AgileBA® Foundation

AgileBA® (Agile Business Analyst) Foundation to kurs oferowany przez Advised Skills Ltd, który jest objęty akredytacją APMG International, na podstawie Umowy Partnerskiej oraz spełnia wymagania akredytacyjne.

Czytaj więcej

APMG® logoAkredytowane przez APMG International

 

 

Opis kursu

Wprowadzenie podejścia Agile ma znaczący wpływ na rolę Analityka Biznesowego, na jego dotychczasowe umiejętności i sposób pracy. Szkolenie i certyfikacja AgileBA® oparte są na podręczniku AgileBA®, opublikowanym przez Agile Business Consortium.

Korzyści:
Podczas tego kursu dowiesz się jak:

 • Stosować fundamentalną filozofię, zasady i procesy AgileBA w sytuacji projektowej
 • Opisywać i stosować podejście Agile do zarządzania i ustalania priorytetów wymagań
 • Tworzyć i oceniać treść produktów wytworzonych przez BA podczas projektu Agile
 • Identyfikować i stosować popularne techniki Agile w warunkach projektowych, w tym ustalanie priorytetów MoSCoW, rozwój iteracyjny i timeboxing
 • Rozumieć role i obowiązki w projekcie Agile oraz różne poziomy uprawnień w odniesieniu do wymagań i przypadku biznesowego.
 • Rozumieć mechanizmy facylitacji i wsparcia w ramach projektu Agile
 • Rozumieć jak testować, szacować i oceniać korzyści dostarczane w projekcie Agile
 • Opisywać i stosować podejście Agile do wymagań dotyczących zarządzania.
 • Skutecznie przygotować się do egzaminu uprawniającego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu -AgileBA® (Agile Business Analyst) Foundation

Kluczowe właściwości

Cena kursu obejmuje:

 • 3-dniowy akredytowany kurs z certyfikowanym trenerem AgileBA®,
 • licencjonowane materiały szkoleniowe,
 • Certyfikat ukończenia kursu AgileBA® Foundation,
 • Voucher na akredytowany egzamin AgileBA® Foundation.

Wymagania wstępne:
Nie ma formalnych wymagań wstępnych do uczestnictwa w kursie AgileBA® Foundation.

Metody pracy:
Prezentacje multimedialne, ćwiczenia grupowe, dyskusje grupowe, praktyczne warsztaty, studium przypadku oraz testy praktyczne.

Licencjonowanie i akredytacja:

AgileBA® (Agile Business Analyst) Foundation to kurs oferowany przez Advised Skills Ltd, który jest objęty akredytacją APMG International, na podstawie Umowy Partnerskiej oraz spełnia wymagania akredytacyjne.

Kto powinien wziąć udział?
Grupa docelowa:
Z kursu skorzystają następujące osoby:

 • Praktykujący analitycy biznesowi
 • Członkowie zespołu Agile, którzy chcą zostać Agile Business Analysts
 • Osoby pragnące zrozumieć analizę biznesową - takie jak właściciele i menedżerowie produktów
 • Osoby ubiegające się o certyfikat AgileBA Practitioner.

Program Kursu

 1. Wprowadzenie
 2. Rola Analityka Biznesowego w świecie Agile
 3. Podstawy Agile i AgileBA
 4. Uzasadnienie biznesowe w Agile
 5. Interesariusze w projekcie Agile
 6. Wymagania i historyjki użytkownika
 7. Priorytetyzacja
 8. Warsztaty
 9. Timeboxing i rozwój iteracyjny
 10. Planowanie i estymacja wymagań w całym cyklu życia projektu
 11. Cykl życia wymagań w projekcie Agile
 12. Przygotowanie do egzaminu Foundation

Materiały:

Korzystamy z licencjonowanych, akredytowanych materiałów szkoleniowych:

 • Dwadzieścia cztery (24) godzin szkolenia prowadzonego przez instruktora
 • Slajdy szkoleniowe w formacie pdf
 • Uczestnictwo w unikalnych ćwiczeniach
 • Próbne egzaminy
 • Wykaz zagadnień

Lokalizacja

Miejsce szkolenia:
Szkolenie realizowane jest w następujących lokalizacjach:

 • Afryka Południowa
 • Arabia Saudyjska
 • Australia
 • Austria
 • Belgia
 • Brazylia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Chiny
 • Dania
 • Egipt
 • Estonia
 • Federacja Rosyjska
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Holandia
 • Hiszpania
 • Indyk
 • Indie
 • Indonezja
 • Irlandia
 • Izrael
 • Japonia
 • Katar
 • Kanada
 • Kazachstan
 • Kolumbia
 • Korea Południowa
 • Kuwejt
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malezja
 • Meksyk
 • Niemcy
 • Nowa Zelandia
 • Norwegia
 • Pakistan
 • Polska
 • Portugalia
 • Republika Czeska
 • Rumunia
 • Serbia
 • Singapur
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Tajlandia
 • Ukraina
 • USA
 • Węgry
 • Włochy
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Zjednoczone Królestwo

Informacje o cenach

Cena netto za osobę:
Cena netto szkolenia za osobę obejmuje egzamin internetowy dostępny w ramach konta kandydata APMG International. Obowiązująca cena jest podana w kalendarzu kursu.

Dodatkowe informacje:
Obowiązkowy jest zakup szkolenia wraz z voucherem na egzamin certyfikacyjny.

Egzamin Certyfikacyjny
 • Nazwa egzaminu: AgileBA® Foundation
 • Język egzaminu: Angielski
 • Forma: Pytania wielokrotnego wyboru
 • Sposób realizacji egzaminu: Internetowo (pojedyncza przeglądarka)
 • Dostęp: Kandydaci mogą uzyskać dostęp do egzaminu w ramach konta APMG International
 • Czas trwania: 40 minut
 • Liczba pytań: 50 pytań
 • Próg pozytywnego wyniku: 25 punktów wymagane do zaliczenia (na 50 możliwych) - 50%
 • Otwarta/zamknięta książka: Zamknięta książka

Często Zadawane Pytania (FAQ):

Czym jest AgileBA®?

Kurs AgileBA® obejmuje filozofię i zasady Agile, procesy zachodzące w projekcie Agile oraz praktyki stosowane w projekcie Agile, a także ich korzyści i ograniczenia.

Jaką akredytację posiada ten kurs?

Kurs AgileBA® Foundation jest w pełni akredytowany przez APMG International.

Co zawiera cena kursu?

Cena obejmuje szkolenie wraz z voucherem na akredytowany egzamin AgileBA® Foundation.

Jaki jest czas trwania kursu?

Kurs AgileBA Foundation trwa dwa dni.

Kto powinien uczęszczać na kurs?

Certyfikacja ta jest skierowana do każdego, kto potrzebuje podstawowego zrozumienia podejścia AgileBA®.

Czy są jakieś wymagania dotyczące udziału w kursie?

Do uczestnictwa nie są wymagane żadne warunki wstępne.

Jak długo trwa certyfikacja?

Oficjalne wyniki Twojego testu są wydawane w ciągu kilku dni roboczych od daty złożenia egzaminu. W przypadku zdania egzaminu, certyfikat elektroniczny jest przesyłany wraz z oficjalnymi wynikami. Zarówno oficjalne wyniki, jak i certyfikat elektroniczny zostaną udostępnione na koncie APMG.

Kiedy i w jaki sposób mogę przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego?

Egzamin odbywa się online po ukończeniu szkolenia online, w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów zaproponowanych przez APMG International.

Czy muszę odnawiać swoją certyfikację?

Certyfikacja AgileBA® Foundation jest ważny bezterminowo.

Szukasz szkolenia w Twojej lokalizacji lub firmie?

Jesteśmy gotowi poprowadzić szkolenie dla grupy lub osób na życzenie w dowolnym miejscu i czasie
Zapytaj o ofertę

 

Przywiązujemy dużą uwagę do kreowania pozytywnego środowiska do nauki

Bardzo dbamy o szczegóły oraz wierzymy, że pozytywne i efektywne środowisko uczenia się jest kluczem do sukcesu naszych kursantów w przygotowaniach do egzaminu AgileBA® Foundation. Dążymy do stworzenia komfortowych warunków do nauki, które optymalizują zdolności edukacyjne kursantów:

 • Atmosfera bezpieczeństwa i otwartej, szczerej dyskusji
 • Nowoczesna platforma szkoleniowa online, zajęcia prowadzone na żywo przez wykwalifikowanych instruktorów
 • Doświadczony i certyfikowany zespół instruktorów
 • Dobrze skonstruowane i skuteczne programy przekładają się na wysokie wyniki na egzaminach
 • Poczęstunek i lunch w trakcie szkolenia
 • Licencjonowane materiały szkoleniowe oraz wiele interaktywnych ćwiczeń online
Kursy powiązane

AgileBA® stanowi zarejestrowany znak towarowy Agile Business Consortium Limited. Logo APMG International AgileBA i Swirl Device jest znakiem towarowym firmy APM Group Limited., który jest używany za zgodą APM Group Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Co mówią nasi klienci


User

Marta K.

It was my first course provided by Advised Skills but definitely not last :) The whole structure of the course, materials, the way of learning, was everything I was looking for.
User

Connie Falewell

I highly recommend participating in this course. It was 2 days of intensive learning, but not overhelming. There was time for practical tasks, which, for me, is the best way to learn. I'm waiting for my exam now, to which I feel well prepared thanks to this course :)