Zarezerwuj!

 • JęzykEnglish
 • Czas trwania 2 dni (16 godzin)
 • Egzamin wliczony
 • Pn 24/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • Pn 24/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • Pn 24/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • Pn 24/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • Pn 24/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • Pn 24/Cze/2024
  1,450.00 €
  Niemcy, Frankfurt
  Zarezerwuj
 • Pn 24/Cze/2024
  1,450.00 €
  Holandia, Rotterdam
  Zarezerwuj
 • Pn 24/Cze/2024
  1,450.00 €
  Wielka Brytania, Glasgow
  Zarezerwuj
 • Pn 24/Cze/2024
  1,350.00 €
  Czechy, Praga
  Zarezerwuj
 • Pn 24/Cze/2024
  1,450.00 €
  Włochy, Rzym
  Zarezerwuj
 • So 29/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • So 29/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • So 29/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • So 29/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • So 29/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • So 29/Cze/2024
  1,450.00 €
  Niemcy, Frankfurt
  Zarezerwuj
 • So 29/Cze/2024
  1,450.00 €
  Holandia, Rotterdam
  Zarezerwuj
 • So 29/Cze/2024
  1,450.00 €
  Wielka Brytania, Glasgow
  Zarezerwuj
 • So 29/Cze/2024
  1,350.00 €
  Czechy, Praga
  Zarezerwuj
 • So 29/Cze/2024
  1,450.00 €
  Włochy, Rzym
  Zarezerwuj
 • Pn 01/Lip/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • Pn 01/Lip/2024
  1,250.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • Pn 01/Lip/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • Pn 01/Lip/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • Pn 01/Lip/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • So 06/Lip/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • So 06/Lip/2024
  1,250.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • So 06/Lip/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • So 06/Lip/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • So 06/Lip/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,250.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,450.00 €
  Belgia, Bruksela
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,450.00 €
  Irlandia, Dublin
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,790.00 €
  Norwegia, Oslo
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,350.00 €
  Polska, Warszawa
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,790.00 €
  Francja, Paryż
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,350.00 €
  Słowacja, Bratysława
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,450.00 €
  Hiszpania, Madryd
  Zarezerwuj
 • Pn 08/Lip/2024
  1,450.00 €
  Niemcy, Hamburg
  Zarezerwuj
 • So 13/Lip/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • So 13/Lip/2024
  1,250.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • So 13/Lip/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • So 13/Lip/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • So 13/Lip/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • So 13/Lip/2024
  1,450.00 €
  Belgia, Bruksela
  Zarezerwuj
 • So 13/Lip/2024
  1,450.00 €
  Irlandia, Dublin
  Zarezerwuj
 • So 13/Lip/2024
  1,790.00 €
  Norwegia, Oslo
  Zarezerwuj
Management of Portfolios (MoP®) Foundation Management of Portfolios (MoP®) Foundation Advised Skills

5 out of 5 based on 3 user ratings.

2-dniowy kurs ma na celu dostarczenie uczestnikom kompletnej wiedzy z zakresu przewodnika MoP®. Kurs przygotowuje do egzaminu w celu uzyskania międzynarodowego certyfikatu MoP® Foundation wydawanego przez organizację akredytującą.

MoP® Foundation to kurs oferowany przez Advised Skills Ltd, który jest objęty akredytacją PeopleCert, działającego w imieniu AXELOS, na podstawie Umowy Partnerskiej oraz spełnia wymagania akredytacyjne.

Czytaj więcej

MoP® logoAkredytowane przez PeopleCert

 

 

Opis kursu

Przewodnik Zarządzanie portfelami (MoP®) został opracowany w celu zapewnienia kadrze kierowniczej wyższego szczebla i decydentom przeglądu zarządzania portfelami, zasad, na których się ono opiera, niektórych stosowanych technik oraz sposobów rozpoczęcia i utrzymania postępów.

MoP® jest ściśle powiązany z metodologiami zarządzania programami i projektami przedstawionymi w MSP® i PRINCE2®, ale koncentruje się na zarządzaniu zmianą, która jest dostarczana przez sformalizowane zarządzanie projektami i programami, a nie na poszczególnych inicjatywach. W przewodniku omówiono kluczowe koncepcje zarządzania portfelem, korzyści dla organizacji oraz sposób, w jaki wpisuje się ono w bieżące procesy biznesowe.

Korzyści:
Podczas tego kursu dowiesz się jak:

 • Skutecznie przygotować się do egzaminu uprawniającego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu – MoP® Foundation
 • Zapewniać, aby projekty i programy przynosiły największe korzyści finansowe i przyczyniały się do realizacji celów strategicznych.
 • Usuwać zbędne lub dublujące się programy i projekty.
 • Efektywniej zarządzać zasobami.
 • Zwiększać przejrzystość, odpowiedzialność i zarządzanie korporacyjne.
 • Osiągać najlepszy zwrotu z całości inwestycji w programy i projekty zmian.
 • Poprawiać zaangażowanie i komunikację pomiędzy właściwymi interesariuszami, w zrozumieniu i spełnianiu potrzeb i oczekiwań organizacji oraz w komunikowaniu celów strategicznych
 • Określać i ustalać priorytety różnych inicjatyw, takich jak programy lub projekty w ramach portfela.

Kluczowe właściwości

Cena kursu obejmuje:

 • 2-dniowy akredytowany kurs z certyfikowanym trenerem MoP®,
 • licencjonowane materiały szkoleniowe,
 • Certyfikat ukończenia kursu MoP® Foundation,
 • Voucher na akredytowany egzamin MoP® Foundation.

Wymagania wstępne:
Nie ma żadnych warunków wstępnych.

Metody pracy:
Prezentacje multimedialne, ćwiczenia grupowe, dyskusje grupowe, praktyczne warsztaty, studium przypadku oraz testy praktyczne.

Licencjonowanie i akredytacja:

MoP® Foundation to kurs oferowany przez Advised Skills Ltd, który jest objęty akredytacją instytutu PeopleCert, działającego w imieniu AXELOS, na podstawie Umowy Partnerskiej oraz spełnia wymagania akredytacyjne.

Kto powinien wziąć udział ?
Grupa docelowa:
Z kursu skorzystają następujące osoby:

 • Członkowie Zarządów,
 • Dyrektorzy Zmian,
 • Starsi Odpowiedzialni Właściciele (SRO),
 • Portfolio, Program, Projekt, Zmiana Biznesowa.
 • Menedżerowie ds. korzyści,
 • Osoby piszące uzasadnienia biznesowe i oceniające projekty.

Program Kursu

 1. Moduł 1: Wprowadzenie do zarządzania portfelem
 2. Moduł 2: Czym jest zarządzanie portfelem
 3. Moduł 3: Kontekst strategiczny i organizacyjny
 4. Moduł 4: Zasady zarządzania portfelem
 5. Moduł 5: Cykle zarządzania portfelem
 6. Moduł 6: Cykl definiowania portfela: praktyki 1-5
 7. Moduł 7: Cykl realizacji portfela: praktyki 6-12
 8. Moduł 8: Organizacja zarządzania portfelem
 9. Moduł 9: Produkty zarządzania portfelem
 10. Moduł 10: Wdrożenie zarządzania portfelem
 11. Przykładowy egzamin + dyskusja
 12. Ocena

Materiały:

Korzystamy z licencjonowanych, akredytowanych materiałów szkoleniowych:

 • Szesnaście (16) godzin szkolenia prowadzonego przez instruktora
 • Slajdy szkoleniowe w formacie pdf
 • Uczestnictwo w unikalnych ćwiczeniach
 • Próbne egzaminy
 • Wykaz zagadnień

Lokalizacja

Miejsce szkolenia:
Szkolenie realizowane jest w następujących lokalizacjach:

 • Afryka Południowa
 • Arabia Saudyjska
 • Australia
 • Austria
 • Belgia
 • Brazylia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Chiny
 • Dania
 • Egipt
 • Estonia
 • Federacja Rosyjska
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Holandia
 • Hiszpania
 • Indyk
 • Indie
 • Indonezja
 • Irlandia
 • Izrael
 • Japonia
 • Katar
 • Kanada
 • Kazachstan
 • Kolumbia
 • Korea Południowa
 • Kuwejt
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malezja
 • Meksyk
 • Niemcy
 • Nowa Zelandia
 • Norwegia
 • Pakistan
 • Polska
 • Portugalia
 • Republika Czeska
 • Rumunia
 • Serbia
 • Singapur
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Tajlandia
 • Ukraina
 • USA
 • Węgry
 • Włochy
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Zjednoczone Królestwo

Informacje o cenach

Cena netto za osobę:
Cena szkolenia netto od osoby obejmuje egzamin internetowy dostępny w ramach platformy PeopleCert. Obowiązująca cena podana jest w kalendarzu kursów.

Dodatkowe informacje:
Obowiązkowy jest zakup szkolenia wraz z voucherem na egzamin certyfikacyjny.

Egzamin Certyfikacyjny:

Zgodnie z wytycznymi PeopleCert, od 1.11.2019 szkolenie należy wykupić razem z egzaminem.

 • Nazwa egzaminu: MoP® Foundation
 • Język egzaminu: Angielski
 • Forma: Pytania wielokrotnego wyboru
 • Sposób realizacji egzaminu: Egzaminy Online z Nadzorem
 • Dostęp: Kandydaci mogą uzyskać dostęp do egzaminu w ramach Platformy (Platforma Exam Shield) PeopleCert po ukończeniu kursu MoP® Foundation i po terminowej płatności
 • Liczba pytań: 50
 • Próg pozytywnego wyniku: 25 punktów wymaganych do zaliczenia ( z 50 dostępnych ) - 50%
 • Czas trwania: 40 minut
 • Otwarta/zamknięta książka: Zamknięta książka

Często Zadawane Pytania (FAQ)

Czym jest MoP®?

Przewodnik Management of Portfolios (MoP®) dostarcza kadrze kierowniczej wyższego szczebla i praktykom odpowiedzialnym za planowanie i wdrażanie zmian, zestaw zasad, technik i praktyk pozwalających na wprowadzenie lub ponowne ożywienie zarządzania portfelem.

Jaką akredytację posiada ten kurs?

Advised Skills Limited posiada akredytację PeopleCert do przeprowadzania akredytowanych egzaminów oraz kursów MoP® Foundation.

Co zawiera cena kursu?

Akredytowane szkolenie z wykwalifikowanym trenerem, akredytowane materiały szkoleniowe oraz voucher na akredytowany egzamin.

Jaki jest czas trwania kursu?

Szkolenie online dla MoP® Foundation trwa dwa dni, a egzamin odbywa się na koniec lub po zakończeniu szkolenia.

Kto powinien uczęszczać na kurs?

MoP® Foundation jest odpowiednie dla profesjonalistów zaangażowanych w szereg formalnych i nieformalnych ról związanych z zarządzaniem portfelem, obejmujących podejmowanie decyzji inwestycyjnych, realizację projektów i programów oraz osiąganie korzyści. Certyfikat jest również cenny dla osób zaangażowanych w wybór i realizację inicjatyw w zakresie zmian biznesowych, w tym członków zarządów i dyrektorów ds. zmian, SRO, kierowników ds. portfela, programów, projektów, zmian biznesowych i korzyści, a także autorów uzasadnień biznesowych i osób oceniających projekty.

Czy są jakieś wymagania dotyczące udziału w kursie?

Nie ma żadnych formalnych wymagań, aby zakwalifikować się na szkolenie.

Często Zadawane Pytania (FAQ) Dotyczące Egzaminu

W jaki sposób mogę zarezerwować termin egzaminu?

W celu zarezerwowania terminu egzamin, konieczny jest Kod Egzaminacyjny, który otrzymasz od PeopleCert e-mailem w trakcie lub po zakończeniu kursu. Ponadto, jest to zależne od terminu zapłaty za szkolenie. Po otrzymaniu Kodu Egzaminacyjnego, przejdź na stronę peoplecert.org/login, i utwórz konto, a zostaniesz poproszony o podanie Kodu Egzaminacyjnego w celu zarezerwowania terminu egzaminu. Następnie wybierz dogodną datę i godzinę egzaminu.

Jakie są minimalne wymagania dla przystąpienia do egzaminu online?

Kandydaci z systemem operacyjnym Windows mogą znaleźć dokładny przewodnik przystąpienia do egzaminu online TUTAJ, natomiast kandydaci z systemem MacOs mogą znaleźć odpowiedni przewodnik TUTAJ.

Kiedy poinformujecie mnie o wynikach egzaminu?

Wstępne wyniki są automatycznie podawane po zakończeniu egzaminu i są dostępne na ekranie komputera. Ponadto, istnieje możliwość zapisania ich w pliku HTML lub PDF na komputerze, co umożliwia zachowanie wstępnych wyników do czasu wydania wyników oficjalnych. Zgodnie z polityką PeopleCert, oficjalne wyniki są podawane w ciągu 2 dni roboczych od daty przesłania odpowiedzi.

Jaka jest polityka ponownego przystąpienia do egzaminu w przypadku negatywnego wyniku?

Egzamin można zdawać dowolną ilość razy. Każda próba podlega opłacie.

Kiedy otrzymam Certyfikat?

Otrzymasz certyfikat online. Certyfikat będzie dostępny na Twoim koncie PeopleCert.

Czy muszę odnawiać swoją certyfikację?

Certyfikacja MoP® Foundation jest ważny bezterminowo.

Szukasz szkolenia w Twojej lokalizacji lub firmie?

Jesteśmy gotowi poprowadzić szkolenie dla grupy lub osób na życzenie w dowolnym miejscu i czasie
Zapytaj o ofertę

 

Przywiązujemy dużą uwagę do kreowania pozytywnego środowiska do nauki

Bardzo dbamy o szczegóły oraz wierzymy, że pozytywne i efektywne środowisko uczenia się jest kluczem do sukcesu naszych kursantów w przygotowaniach do egzaminu MoP® Foundation. Dążymy do stworzenia komfortowych warunków do nauki, które optymalizują zdolności edukacyjne kursantów:

 • Atmosfera bezpieczeństwa i otwartej, szczerej dyskusji
 • Nowoczesna platforma szkoleniowa online, zajęcia prowadzone na żywo przez wykwalifikowanych instruktorów
 • Doświadczony i certyfikowany zespół instruktorów
 • Dobrze skonstruowane i skuteczne programy przekładają się na wysokie wyniki na egzaminach
 • Poczęstunek i lunch w trakcie szkolenia
 • Licencjonowane materiały szkoleniowe oraz wiele interaktywnych ćwiczeń online
Powiązane kursy

MoP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited, wykorzystanym za zgodą AXELOS Limited. Swirl logo™ jest znakiem towarowym AXELOS Limited, wykorzystanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Co mówią nasi klienci


User

Olivia T.

The course was great! Everything was done in a friendly atmosphere, the course involved many practical tasks, which made it easier to understand. 5/5 :)
User

Lucas Stafford

High-quality training, from which I came out with a large dose of knowledge, not only theoretical, but also practical. I would highly recommend it.
User

Lucas Stafford

High-quality training, from which I came out with a large dose of knowledge, not only theoretical, but also practical. I would highly recommend it.