Zarezerwuj!

 • JęzykEnglish
 • Czas trwania 2 dni (16 godzin)
 • Egzamin wliczony
 • So 25/Maj/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • So 25/Maj/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • So 25/Maj/2024
  1,250.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • So 25/Maj/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • So 25/Maj/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • Pn 27/Maj/2024
  1,450.00 €
  Portugalia, Lizbona
  Zarezerwuj
 • Pn 27/Maj/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • Pn 27/Maj/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • Pn 27/Maj/2024
  1,250.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • Pn 27/Maj/2024
  1,790.00 €
  Szwajcaria, Zurych
  Zarezerwuj
 • Pn 27/Maj/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • Pn 27/Maj/2024
  1,350.00 €
  Polska, Wrocław
  Zarezerwuj
 • Pn 27/Maj/2024
  1,790.00 €
  Szwecja, Sztokholm
  Zarezerwuj
 • Pn 27/Maj/2024
  1,450.00 €
  Holandia, Amsterdam
  Zarezerwuj
 • Pn 27/Maj/2024
  1,450.00 €
  Wielka Brytania, Londyn
  Zarezerwuj
 • Pn 27/Maj/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • Pn 27/Maj/2024
  1,450.00 €
  Austria, Wiedeń
  Zarezerwuj
 • So 01/Cze/2024
  1,450.00 €
  Portugalia, Lizbona
  Zarezerwuj
 • So 01/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • So 01/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • So 01/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • So 01/Cze/2024
  1,790.00 €
  Szwajcaria, Zurych
  Zarezerwuj
 • So 01/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • So 01/Cze/2024
  1,350.00 €
  Polska, Wrocław
  Zarezerwuj
 • So 01/Cze/2024
  1,790.00 €
  Szwecja, Sztokholm
  Zarezerwuj
 • So 01/Cze/2024
  1,450.00 €
  Holandia, Amsterdam
  Zarezerwuj
 • So 01/Cze/2024
  1,450.00 €
  Wielka Brytania, Londyn
  Zarezerwuj
 • So 01/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • So 01/Cze/2024
  1,450.00 €
  Austria, Wiedeń
  Zarezerwuj
 • Pn 03/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • Pn 03/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • Pn 03/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • Pn 03/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • Pn 03/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • So 08/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • So 08/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • So 08/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • So 08/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • So 08/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • Pn 10/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • Pn 10/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • Pn 10/Cze/2024
  1,790.00 €
  Szwajcaria, Genewa
  Zarezerwuj
 • Pn 10/Cze/2024
  1,450.00 €
  Niemcy, Berlin
  Zarezerwuj
 • Pn 10/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • Pn 10/Cze/2024
  1,450.00 €
  Niemcy, Monachium
  Zarezerwuj
 • Pn 10/Cze/2024
  1,450.00 €
  Holandia, Haga
  Zarezerwuj
 • Pn 10/Cze/2024
  1,450.00 €
  Wielka Brytania, Liverpool
  Zarezerwuj
 • Pn 10/Cze/2024
  1,790.00 €
  Francja, Marsylia
  Zarezerwuj
 • Pn 10/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • Pn 10/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • So 15/Cze/2024
  1,250.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
Management of Value (MoV®) Foundation Management of Value (MoV®) Foundation Advised Skills

5 out of 5 based on 2 user ratings.

Ten dwudniowy kurs został zaprojektowany w celu zapewnienia uczestnikom kompletnej wiedzy na temat wytycznych MoV®. Kurs przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat MoV® Foundation który jest wydawany przez organizację akredytującą.

MoV® Foundation to kurs oferowany przez Advised Skills Ltd, który jest objęty akredytacją PeopleCert, działającego w imieniu AXELOS, na podstawie Umowy Partnerskiej oraz spełnia wymagania akredytacyjne.

Czytaj więcej

MoV® logoAkredytowane przez PeopleCert

 

 

Opis kursu

Kurs Management of Value (MoV®) pomaga organizacjom oraz poszczególnym osobom w spójnym i skutecznym zarządzaniu ich projektami, programami oraz usługami. Ponadto, należy zauważyć, że MoV® jest tak samo istotny w zakresie poprawy efektywności operacyjnej, jak i w zakresie portfolio, programów i projektów. MoV® stanowi optymalne uzupełnienie następujących kursów: Portfolio, Programme and Project Offices (P3O®),PRINCE2®, Managing Successful Programmes (MSP®), Management of Risk (M_o_R®) oraz Management of Portfolios (MoP®), dzięki skupieniu się na maksymalizacji wartości poprzez wydajność, skuteczność i racjonalne oszczędności. Dzięki założeniu, że wartość jest subiektywna, zapewniane są optymalne wytyczne w zakresie zrównoważenia potrzeb interesariuszy i priorytetów biznesowych.

Korzyści

Podczas tego kursu dowiesz się jak:
 • Skutecznie przygotuj się do egzaminu uprawniającego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu –MoV® Foundation.
 • Zapewniać wytyczne dotyczące kluczowych zasad, procesów, technik i podejść w zakresie wszystkich środowisk biznesowych.
 • Doradzać w jaki sposób wdrożyć MoV® w danej organizacji, a także oceniać i udoskonalać istniejące podejścia MoV®.
 • Wykazywać, że MoV® jest w stanie doprowadzić do osiągnięcia bardziej wydajnych dostaw, efektywniejszego wykorzystania zasobów, udoskonalonej wydajności produktów i usług oraz maksymalizacji zwrotu z inwestycji.
 • Mierzyć i kontrolować wartość w celu udowodnienia, że została ona osiągnięta.

Kluczowe właściwości

Cena kursu obejmuje:

 • 2-dniowy Akredytowany kurs z certyfikowanym trenerem MoV®,
 • licencjonowane materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia MoV® Foundation,
 • voucher na akredytowany egzamin MoV® Foundation.

Wymagania wstępne:
Nie występują żadne warunki wstępne.

Metody pracy:
Prezentacje multimedialne, ćwiczenia grupowe, dyskusje grupowe, praktyczne warsztaty, studium przypadku oraz testy praktyczne.

Licencjonowanie i akredytacja:
MoV® Foundation to kurs oferowany przez Advised Skills Ltd, który jest objęty akredytacją instytutu PeopleCert, działającego w imieniu AXELOS, na podstawie Umowy Partnerskiej oraz spełnia wymagania akredytacyjne.

Kto powinien uczestniczyć ?
Grupa docelowa:
Następujące osoby mogą skorzystać na niniejszym kursie:

 • Kierownictwo i personel organizacji chcącej pojąć podejście MoV®
 • Społeczność PPM (zarządzanie portfolio projektu), w zakresie której niniejszy kurs jest skierowany do osób zaangażowanych w kierowanie, zarządzanie, wspieranie i dostarczanie portfolio, programów i projektów. Obejmuje to kadrę kierowniczą wyższego szczebla, kierowników programów, kierowników projektów, kierowników zmian, personel Biura Projektów i Programów oraz ich podmioty finansujące.
 • Osoby stosujące metody z innych podejść PPM, w celu kreowania i udoskonalania działań nakierowanych na maksymalizację wartości i dostarczanie korzyści.

Program Kursu

 1. Wprowadzenie
 2. Przegląd Egzaminu Foundation
 3. Omówienie wykazu zagadnień oraz wprowadzenie do typów pytań
 4. Wprowadzenie do MoV®
 5. Zasady
 6. Procesy
 7. Techniki
 8. Ćwiczenie z analizy funkcji
 9. Podejście do wdrożenia
 10. Środowisko
 11. Wdrożenie
 12. Materiały dodatkowe
 13. Przykładowy egzamin

Materiały

Korzystamy z licencjonowanych, akredytowanych materiałów szkoleniowych:

 • Szesnaście (16) godzin szkolenia prowadzonego przez instruktora
 • Slajdy szkoleniowe w formacie pdf
 • Unikalne ćwiczenia
 • Przykładowe prace pisemne
 • Wykaz zagadnień

Lokalizacja

Miejsce szkolenia:
Szkolenie realizowane jest w następujących lokalizacjach:

 • Afryka Południowa
 • Arabia Saudyjska
 • Australia
 • Austria
 • Belgia
 • Brazylia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Chiny
 • Dania
 • Egipt
 • Estonia
 • Federacja Rosyjska
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Holandia
 • Hiszpania
 • Indyk
 • Indie
 • Indonezja
 • Irlandia
 • Izrael
 • Japonia
 • Katar
 • Kanada
 • Kazachstan
 • Kolumbia
 • Korea Południowa
 • Kuwejt
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malezja
 • Meksyk
 • Niemcy
 • Nowa Zelandia
 • Norwegia
 • Pakistan
 • Polska
 • Portugalia
 • Republika Czeska
 • Rumunia
 • Serbia
 • Singapur
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Tajlandia
 • Ukraina
 • USA
 • Węgry
 • Włochy
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Zjednoczone Królestwo

Informacje o cenach

Cena netto za osobę:
Cena netto szkolenia za osobę obejmuje egzamin internetowy dostępny w ramach Platformy PeopleCert. Obowiązująca cena podana jest w kalendarzu kursów.

Dodatkowe informacje:

Konieczne jest wykupienie kursu szkoleniowego zawierającego voucher na egzamin certyfikacyjny.

Egzamin Certyfikacyjny

Zgodnie z wytycznymi PeopleCert, od 1.11.2019 szkolenie należy wykupić razem z egzaminem.

 • Nazwa egzaminu: MoV® Foundation
 • Język egzaminu: Angielski
 • Forma: Pytania wielokrotnego wyboru
 • Sposób realizacji egzaminu: Egzaminy Online z Nadzorem
 • Dostęp: Kandydaci mogą uzyskać dostęp do egzaminu w ramach Platformy (Platforma Exam Shield) PeopleCert po ukończeniu kursu MoV® Foundation i po terminowej płatności
 • Liczba pytań: 50
 • Próg pozytywnego wyniku: 25 punktów wymaganych do zaliczenia ( z 50 dostępnych ) - 50%
 • Czas trwania: 40 minut
 • Otwarta/zamknięta książka: Zamknięta książka

Często Zadawane Pytania (FAQ)

Czym jest MoV®?

Celem certyfikacji na poziomie Foundation jest potwierdzenie, że uczestnik posiada wystarczającą wiedzę i zrozumienie wytycznych MoV®, umożliwiające zapewnianie efektywnego wkładu w działania MoV® prowadzone przez innych.

Jaką akredytację posiada ten kurs?

Szkolenie MoV® Foundation jest w pełni akredytowane przez PeopleCert w imieniu Axelos.

Co zawiera cena kursu?

Szkolenie akredytowane z wykwalifikowanym trenerem, akredytowane materiały szkoleniowe oraz voucher na egzamin akredytowany.

Jaki jest czas trwania kursu?

Szkolenie online w zakresie MoV® Foundation trwa dwa dni, natomiast egzamin odbywa się na końcu lub po szkoleniu.

Kto powinien uczęszczać na kurs?

Kurs MoV® Foundation został zaprojektowany dla kierownictwa i personelu organizacji chcących pojąć podejście MoV®. Ponadto, przeznaczony jest również dla profesjonalistów zajmujących się kierowaniem, zarządzaniem, wspieraniem i dostarczaniem portfolio, programów i projektów, włączając Kadrę Kierowniczą Wyższego Szczebla, Kierowników Programów, Kierowników Projektów, Kierowników Zmian, personel Biura Projektów i Programów oraz ich podmioty finansujące.

Czy są jakieś wymagania dotyczące udziału w kursie?

Nie ma żadnych formalnych wymagań, aby zakwalifikować się na szkolenie.

Często Zadawane Pytania (FAQ) Dotyczące Egzaminu

W jaki sposób mogę zarezerwować termin egzaminu?

W celu zarezerwowania terminu egzamin, konieczny jest Kod Egzaminacyjny, który otrzymasz od PeopleCert e-mailem w trakcie lub po zakończeniu kursu. Ponadto, jest to zależne od terminu zapłaty za szkolenie. Po otrzymaniu Kodu Egzaminacyjnego, przejdź na stronę peoplecert.org/login, i utwórz konto, a zostaniesz poproszony o podanie Kodu Egzaminacyjnego w celu zarezerwowania terminu egzaminu. Następnie wybierz dogodną datę i godzinę egzaminu.

Jakie są minimalne wymagania dla przystąpienia do egzaminu online?

Kandydaci z systemem operacyjnym Windows mogą znaleźć dokładny przewodnik przystąpienia do egzaminu online TUTAJ, natomiast kandydaci z systemem MacOs mogą znaleźć odpowiedni przewodnik TUTAJ.

Kiedy poinformujecie mnie o wynikach egzaminu?

Wstępne wyniki są automatycznie podawane po zakończeniu egzaminu i są dostępne na ekranie komputera. Ponadto, istnieje możliwość zapisania ich w pliku HTML lub PDF na komputerze, co umożliwia zachowanie wstępnych wyników do czasu wydania wyników oficjalnych. Zgodnie z polityką PeopleCert, oficjalne wyniki są podawane w ciągu 2 dni roboczych od daty przesłania odpowiedzi.

Jaka jest polityka ponownego przystąpienia do egzaminu w przypadku negatywnego wyniku?

Egzamin można zdawać dowolną ilość razy. Każda próba podlega opłacie.

Kiedy otrzymam Certyfikat?

Otrzymasz certyfikat online. Certyfikat będzie dostępny na Twoim koncie PeopleCert.

Czy muszę odnawiać swoją certyfikację?

Certyfikat MoV® Foundation jest ważny bezterminowo.

Szukasz szkolenia w Twojej lokalizacji lub firmie?

Jesteśmy gotowi poprowadzić szkolenie dla grupy lub osób na życzenie w dowolnym miejscu i czasie
Zapytaj o ofertę

 

Przywiązujemy dużą uwagę do kreowania pozytywnego środowiska do nauki

Bardzo dbamy o szczegóły oraz wierzymy, że pozytywne i efektywne środowisko uczenia się jest kluczem do sukcesu naszych kursantów w przygotowaniach do egzaminu MoV® Foundation. Dążymy do stworzenia komfortowych warunków do nauki, które optymalizują zdolności edukacyjne kursantów:

 • Atmosfera bezpieczeństwa i otwartej, szczerej dyskusji
 • Nowoczesna platforma szkoleniowa online, zajęcia prowadzone na żywo przez wykwalifikowanych instruktorów
 • Doświadczony i certyfikowany zespół instruktorów
 • Dobrze skonstruowane i skuteczne programy przekładają się na wysokie wyniki na egzaminach
 • Poczęstunek i lunch w trakcie szkolenia
 • Licencjonowane materiały szkoleniowe oraz wiele interaktywnych ćwiczeń online
Powiązane kursy

MoV® stanowi zarejestrowany znak towarowy AXELOS Limited, który jest używany za zgodą AXELOS Limited. Swirl logo™ stanowi znak towarowy AXELOS Limited, który jest używany za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Co mówią nasi klienci


User

Ahmad

My MOV Foundation course was a very engaging course. Not only did I feel included within the group, but my experiences were also embraced even though I am new to this field. I really loved the course and my teammates were so encouraging as well.
User

Steve

Recently I have attended Management of Value (MoV®) Foundation and I can say I have learned a lot. Materials used are well prepared ang organized. I also appreciate all relevant case studies and examples. The topics were well executed. Class participation through actual assessment was also beneficial in terms of understanding each topic. I wish we could have more time to practice what we have learned.