Zarezerwuj!

 • JęzykEnglish
 • Czas trwania 2 dni (16 godzin)
 • Egzamin wliczony
 • So 03/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • So 03/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • So 03/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • So 03/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • So 03/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Indie
  Zarezerwuj
 • Śr 07/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • Śr 07/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • Śr 07/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • Śr 07/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • Śr 07/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Indie
  Zarezerwuj
 • So 10/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • So 10/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • So 10/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • So 10/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • So 10/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Indie
  Zarezerwuj
 • Śr 14/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • Śr 14/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • Śr 14/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • Śr 14/Cze/2023
  1,750.00 €
  Szwajcaria, Genewa
  Zarezerwuj
 • Śr 14/Cze/2023
  1,390.00 €
  Niemcy, Berlin
  Zarezerwuj
 • Śr 14/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • Śr 14/Cze/2023
  1,390.00 €
  Niemcy, Monachium
  Zarezerwuj
 • Śr 14/Cze/2023
  1,390.00 €
  Holandia, Haga
  Zarezerwuj
 • Śr 14/Cze/2023
  1,390.00 €
  Wielka Brytania, Liverpool
  Zarezerwuj
 • Śr 14/Cze/2023
  1,750.00 €
  Francja, Marsylia
  Zarezerwuj
 • Śr 14/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Indie
  Zarezerwuj
 • So 17/Cze/2023
  1,390.00 €
  Holandia, Haga
  Zarezerwuj
 • So 17/Cze/2023
  1,390.00 €
  Wielka Brytania, Liverpool
  Zarezerwuj
 • So 17/Cze/2023
  1,750.00 €
  Francja, Marsylia
  Zarezerwuj
 • So 17/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • So 17/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • So 17/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • So 17/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • So 17/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Indie
  Zarezerwuj
 • So 17/Cze/2023
  1,750.00 €
  Szwajcaria, Genewa
  Zarezerwuj
 • So 17/Cze/2023
  1,390.00 €
  Niemcy, Berlin
  Zarezerwuj
 • So 17/Cze/2023
  1,390.00 €
  Niemcy, Monachium
  Zarezerwuj
 • Śr 21/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • Śr 21/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • Śr 21/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • Śr 21/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • Śr 21/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Indie
  Zarezerwuj
 • So 24/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • So 24/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • So 24/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • So 24/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • So 24/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Indie
  Zarezerwuj
 • Śr 28/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • Śr 28/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • Śr 28/Cze/2023
  1,190.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • Śr 28/Cze/2023
  1,390.00 €
  Niemcy, Frankfurt
  Zarezerwuj
Management of Value (MoV®) Practitioner Management of Value (MoV®) Practitioner Adised Skills

4.5 out of 5 based on 2 user ratings.

Niniejszy dwudniowy kurs dowodzi, że uczestnik posiada wystarczającą wiedzę i zrozumienie, umożliwiające wykorzystywanie oraz dostosowywanie MoV® do określonych sytuacji. Kurs przygotowuje uczestnika do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat MoV® Practitioner, który jest wydawany przez organizację akredytującą.

MoV® Practitioner to kurs oferowany przez Advised Skills Ltd, który jest objęty akredytacją PeopleCert, działającego w imieniu AXELOS, na podstawie Umowy Partnerskiej oraz spełnia wymagania akredytacyjne.

Czytaj więcej

MoV® logoAkredytowane przez PeopleCert

 

 

Opis kursu

Certyfikacja MoV® Practitioner jest przeznaczona dla osób, które chcą wykazać, że osiągnęły wystarczającą wiedzę i zrozumienie wytycznych MoV®, a ponadto, że są w stanie dostosowywać i wykorzystywać je w konkretnych sytuacjach. Po pomyślnym zaliczeniu kursu MoV® Practitioner, uczestnik powinien być w stanie zacząć stosować niniejszą metodę w rzeczywistych sytuacjach, poprzez odpowiednie wykorzystywanie umiejętności kierowania i organizacji. Doświadczenie danej osoby, złożoność sytuacji i poziom udzielanego wsparcia to czynniki, które również będą miały wpływ na efekty, jakie uczestnik tego kursu jest w stanie osiągnąć.

Korzyści

Podczas tego kursu dowiesz się jak:
 • Skutecznie przygotuj się do egzaminu uprawniającego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu –MoV® Practitioner.
 • Uzyskać ceniony certyfikat z Zarządzania Wartością
 • Zdobyć wiedzę umożliwiającą wykorzystywanie i dostosowywanie wytycznych MoV®
 • Wykazywać, że MoV® jest w stanie doprowadzić do osiągnięcia bardziej wydajnych dostaw, efektywniejszego wykorzystania zasobów, udoskonalonej wydajności produktów i usług oraz maksymalizacji zwrotu z inwestycji

Kluczowe właściwości

Cena kursu obejmuje:

 • 2-dniowy Akredytowany kurs z certyfikowanym trenerem MoV®,
 • licencjonowane materiały szkoleniowe,
 • Certyfikat ukończenia MoV® Practitioner,
 • Voucher na akredytowany egzamin MoV® Practitioner.
 • oficjalna instrukcja Management of Value (MoV®) 2010 Edition PDF.

Wymagania wstępne:
Aby przystąpić do egzaminu MoV Practitioner, konieczne jest posiadanie aktualnego certyfikatu MoV Foundation.

Metody pracy:
Prezentacje multimedialne, ćwiczenia grupowe, dyskusje grupowe, praktyczne warsztaty, studium przypadku oraz testy praktyczne.

Licencjonowanie i akredytacja:
MoV® Practitioner to kurs oferowany przez Advised Skills Ltd, który jest objęty akredytacją instytutu PeopleCert, działającego w imieniu AXELOS, na podstawie Umowy Partnerskiej oraz spełnia wymagania akredytacyjne.

Kto powinien uczestniczyć?
Grupa docelowa:
Następujące osoby mogą skorzystać na niniejszym kursie:

 • Kierownictwo i personel organizacji chcącej pojąć podejście MoV®
 • Społeczność PPM (zarządzanie portfolio projektu), w zakresie której niniejszy kurs jest skierowany do osób zaangażowanych w kierowanie, zarządzanie, wspieranie i dostarczanie portfolio, programów i projektów. Obejmuje to kadrę kierowniczą wyższego szczebla, kierowników programów, kierowników projektów, kierowników zmian, personel Biura Projektów i Programów oraz ich podmioty finansujące.
 • Osoby stosujące metody z innych podejść PPM, w celu kreowania i udoskonalania działań nakierowanych na maksymalizację wartości i dostarczanie korzyści.

Program Kursu

 1. Wprowadzenie
 2. Przegląd materiałów szkoleniowych i ćwiczeń poziomu Foundation, włączając zmiany wprowadzone w styczniu 2012 roku
 3. Kurs i cele egzaminu Practitioner, HLPD oraz wykaz zagadnień
 4. Przegląd egzaminu i typów pytań
 5. Pierwsze ćwiczenie
 6. Drugie ćwiczenie
 7. Pierwszy temat dyskusji
 8. Przerwa na lunch
 9. Trzecie ćwiczenie
 10. Drugi temat dyskusji
 11. Kontynuacja naprzemiennych ćwiczeń i tematów dyskusji, w około półgodzinnych cyklach
 12. Kontynuacja naprzemiennych ćwiczeń i tematów dyskusji, w około półgodzinnych cyklach
 13. Przegląd materiałów wymaganych na poziomie Foundation i Practitioner

Materiały:

Korzystamy z licencjonowanych, akredytowanych materiałów szkoleniowych:

 • Szesnaście (16) godzin szkolenia prowadzonego przez instruktora
 • Slajdy szkoleniowe w formacie pdf
 • Unikalne ćwiczenia
 • Przykładowe prace pisemne
 • Wykaz zagadnień

Lokalizacja

Miejsce szkolenia:
Szkolenie realizowane jest w następujących lokalizacjach:

 • Afryka Południowa
 • Arabia Saudyjska
 • Australia
 • Austria
 • Belgia
 • Brazylia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Chiny
 • Dania
 • Egipt
 • Estonia
 • Federacja Rosyjska
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Holandia
 • Hiszpania
 • Indyk
 • Indie
 • Indonezja
 • Irlandia
 • Izrael
 • Japonia
 • Katar
 • Kanada
 • Kazachstan
 • Kolumbia
 • Korea Południowa
 • Kuwejt
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malezja
 • Meksyk
 • Niemcy
 • Nowa Zelandia
 • Norwegia
 • Pakistan
 • Polska
 • Portugalia
 • Republika Czeska
 • Rumunia
 • Serbia
 • Singapur
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Tajlandia
 • Ukraina
 • USA
 • Węgry
 • Włochy
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Zjednoczone Królestwo

Informacje o cenach

Cena netto za osobę:
Cena netto szkolenia za osobę obejmuje egzamin internetowy dostępny w ramach Platformy PeopleCert. Obowiązująca cena podana jest w kalendarzu kursów.

Dodatkowe informacje:

Konieczne jest wykupienie kursu szkoleniowego zawierającego voucher na egzamin certyfikacyjny.

Egzamin Certyfikacyjny

Zgodnie z wytycznymi PeopleCert, od 1.11.2019 szkolenie należy wykupić razem z egzaminem.

 • Nazwa egzaminu: MoV® Practitioner
 • Język egzaminu: Angielski
 • Forma: Test obiektywny
 • Sposób realizacji egzaminu: Egzaminy Online z Nadzorem
 • Dostęp: Kandydaci mogą uzyskać dostęp do egzaminu w ramach Platformy (Platforma Exam Shield) PeopleCert po ukończeniu kursu MoV® Practitioner i po terminowej płatności
 • Liczba pytań: Osiem pytań w jednej pracy, z możliwością uzyskania 10 punktów za każde pytanie – każdy element pytania będzie wart jeden punkt, co daje całkowitą liczbę 80 punktów możliwych do zdobycia w jednej pracy
 • Próg pozytywnego wyniku: 40 punktów wymaganych do zaliczenia ( z 80 dostępnych ) - 50%
 • Czas trwania: Dwie i pół godziny
 • Otwarta/zamknięta książka: Egzamin z otwartą książką. Kandydaci mogą korzystać z oficjalnej, wydrukowanej wersji The Management of Value. Niniejszy podręcznik może być opatrzony adnotacjami i zestawieniami tabelarycznymi, ale nie będą dozwolone karteczki samoprzylepne, ani luźne kartki zawierające dodatkowe notatki.

Ze względu na pandemię koronawirusa, od 13 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. dozwolone jest, aby poszczególne osoby wydrukowały sobie pliki PDF na egzaminy i korzystały z plików PDF lub oficjalnych e-booków na drugim urządzeniu elektronicznym (przenośne urządzenia cyfrowe, takie jak: smartfony, tablety i laptopy) w trakcie egzaminów przeprowadzanych w trybie otwartej książki.

Często Zadawane Pytania (FAQ)

Czym jest MoV®?

Celem certyfikacji Practitioner jest zweryfikowanie, czy uczestnik nabył wystarczające zrozumienie w zakresie metod wykorzystywania i dostosowywania MoV® do konkretnych sytuacji.

Jaką akredytację posiada ten kurs?

Szkolenie MoV® Practitioner jest w pełni akredytowane przez PeopleCert w imieniu Axelos.

Co zawiera cena kursu?

Szkolenie akredytowane z wykwalifikowanym trenerem, akredytowane materiały szkoleniowe oraz voucher na egzamin akredytowany.

Jaki jest czas trwania kursu?

Szkolenie online dla MoV® Practitioner trwa dwa dni, a egzamin odbywa się na zakończenie lub po szkoleniu.

Kto powinien uczęszczać na kurs?

MoV® Practitioner został zaprojektowany dla kierownictwa i personelu organizacji chcących stosować podejście MoV. Ponadto, przeznaczony jest również dla profesjonalistów zajmujących się kierowaniem, zarządzaniem, wspieraniem i dostarczaniem portfolio, programów i projektów, włączając Kadrę Kierowniczą Wyższego Szczebla, Kierowników Programów, Kierowników Projektów, Kierowników Zmian, personel Biura Projektów i Programów oraz ich podmioty finansujące. MoV stanowi również cenne narzędzie dla osób, które stosują metody innych wytycznych PPM (zarządzanie portfolio projektu), w celu kreowania i udoskonalania działań nakierowanych na maksymalizację wartości i dostarczanie korzyści.

Czy są jakieś wymagania dotyczące udziału w kursie?

Nie ma żadnych formalnych wymagań, aby zakwalifikować się na szkolenie.

Często Zadawane Pytania (FAQ) Dotyczące Egzaminu

W jaki sposób mogę zarezerwować termin egzaminu?

W celu zarezerwowania terminu egzamin, konieczny jest Kod Egzaminacyjny, który otrzymasz od PeopleCert e-mailem w trakcie lub po zakończeniu kursu. Ponadto, jest to zależne od terminu zapłaty za szkolenie. Po otrzymaniu Kodu Egzaminacyjnego, przejdź na stronę peoplecert.org/login, i utwórz konto, a zostaniesz poproszony o podanie Kodu Egzaminacyjnego w celu zarezerwowania terminu egzaminu. Następnie wybierz dogodną datę i godzinę egzaminu.

Jakie są minimalne wymagania dla przystąpienia do egzaminu online?

Kandydaci z systemem operacyjnym Windows mogą znaleźć dokładny przewodnik przystąpienia do egzaminu online TUTAJ, natomiast kandydaci z systemem MacOs mogą znaleźć odpowiedni przewodnik TUTAJ.

Kiedy poinformujecie mnie o wynikach egzaminu?

Wstępne wyniki są automatycznie podawane po zakończeniu egzaminu i są dostępne na ekranie komputera. Ponadto, istnieje możliwość zapisania ich w pliku HTML lub PDF na komputerze, co umożliwia zachowanie wstępnych wyników do czasu wydania wyników oficjalnych. Zgodnie z polityką PeopleCert, oficjalne wyniki są podawane w ciągu 2 dni roboczych od daty przesłania odpowiedzi.

Jaka jest polityka ponownego przystąpienia do egzaminu w przypadku negatywnego wyniku?

Egzamin można zdawać dowolną ilość razy. Każda próba podlega opłacie.

Kiedy otrzymam Certyfikat?

Otrzymasz certyfikat online. Certyfikat będzie dostępny na Twoim koncie PeopleCert.

Czy muszę odnawiać swoją certyfikację?

Certyfikacja MoV Practitioner jest ważna bezterminowo.

Szukasz szkolenia w Twojej lokalizacji lub firmie?

Jesteśmy gotowi poprowadzić szkolenie dla grupy lub osób na życzenie w dowolnym miejscu i czasie
Zapytaj o ofertę

 

Przywiązujemy dużą uwagę do kreowania pozytywnego środowiska do nauki

Bardzo dbamy o szczegóły oraz wierzymy, że pozytywne i efektywne środowisko uczenia się jest kluczem do sukcesu naszych kursantów w przygotowaniach do egzaminu MoV® Practitioner. Dążymy do stworzenia komfortowych warunków do nauki, które optymalizują zdolności edukacyjne kursantów:

 • Atmosfera bezpieczeństwa i otwartej, szczerej dyskusji
 • Nowoczesna platforma szkoleniowa online, zajęcia prowadzone na żywo przez wykwalifikowanych instruktorów
 • Doświadczony i certyfikowany zespół instruktorów
 • Dobrze skonstruowane i skuteczne programy przekładają się na wysokie wyniki na egzaminach
 • Poczęstunek i lunch w trakcie szkolenia
 • Licencjonowane materiały szkoleniowe oraz wiele interaktywnych ćwiczeń online
Powiązane kursy

MoV® stanowi zarejestrowany znak towarowy AXELOS Limited, który jest używany za zgodą AXELOS Limited. Swirl logo™ stanowi znak towarowy AXELOS Limited, który jest używany za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Co mówią nasi klienci


User

Klaudia

I took Management of Value (MoV®) Practitioner course through Advised Skills. Truly an amazing learning experience. Unique methodology of teaching, enjoyable and interactive. Totally recommended.
User

Mert Ada

I really enjoyed the tools and dynamic nature of Management of Value Practitioner course, even if forced to be virtual by the current state of the world. Instructor was great, very attentive and ensured the agenda was respected. The content focused mostly on the overall concepts and examples in the MoV guidance.

Zostań trenerem

Poszukujemy Instruktora, który odpowiedzialny będzie za prowadzenie kursów stacjonarnych i online. Pozytywne i wydajne środowisko pracy to klucz do sukcesu naszych trenerów.

ZOBACZ WIĘCEJ!