Zarezerwuj!

 • JęzykEnglish
 • Czas trwania 4 dni
 • Egzamin wliczony
 • Pn 22/Lip/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • Pn 22/Lip/2024
  1,790.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • Pn 22/Lip/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • Pn 22/Lip/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • Pn 22/Lip/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • Pn 29/Lip/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • Pn 29/Lip/2024
  1,790.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • Pn 29/Lip/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • Pn 29/Lip/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • Pn 29/Lip/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • Pn 05/Sie/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • Pn 05/Sie/2024
  1,790.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • Pn 05/Sie/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • Pn 05/Sie/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • Pn 05/Sie/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • Pn 05/Sie/2024
  2,550.00 €
  Szwajcaria, Genewa
  Zarezerwuj
 • Pn 05/Sie/2024
  2,190.00 €
  Niemcy, Berlin
  Zarezerwuj
 • Pn 05/Sie/2024
  2,190.00 €
  Niemcy, Monachium
  Zarezerwuj
 • Pn 05/Sie/2024
  2,190.00 €
  Holandia, Haga
  Zarezerwuj
 • Pn 05/Sie/2024
  2,190.00 €
  Wielka Brytania, Liverpool
  Zarezerwuj
 • Pn 05/Sie/2024
  2,550.00 €
  Francja, Marsylia
  Zarezerwuj
 • Pn 12/Sie/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • Pn 12/Sie/2024
  1,790.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • Pn 12/Sie/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • Pn 12/Sie/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • Pn 12/Sie/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • Pn 19/Sie/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • Pn 19/Sie/2024
  1,790.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • Pn 19/Sie/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • Pn 19/Sie/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • Pn 19/Sie/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • Pn 19/Sie/2024
  2,190.00 €
  Niemcy, Frankfurt
  Zarezerwuj
 • Pn 19/Sie/2024
  2,190.00 €
  Holandia, Rotterdam
  Zarezerwuj
 • Pn 19/Sie/2024
  2,190.00 €
  Wielka Brytania, Glasgow
  Zarezerwuj
 • Pn 19/Sie/2024
  1,890.00 €
  Czechy, Praga
  Zarezerwuj
 • Pn 19/Sie/2024
  2,190.00 €
  Włochy, Rzym
  Zarezerwuj
 • Pn 26/Sie/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • Pn 26/Sie/2024
  1,790.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • Pn 26/Sie/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • Pn 26/Sie/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • Pn 26/Sie/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • Pn 02/Wrz/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • Pn 02/Wrz/2024
  1,790.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • Pn 02/Wrz/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • Pn 02/Wrz/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • Pn 02/Wrz/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
 • Pn 09/Wrz/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Europa
  Zarezerwuj
 • Pn 09/Wrz/2024
  1,790.00 €
  Live Online, USA/Kanada
  Zarezerwuj
 • Pn 09/Wrz/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Singapur
  Zarezerwuj
 • Pn 09/Wrz/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Bliski Wschód
  Zarezerwuj
 • Pn 09/Wrz/2024
  1,790.00 €
  Live Online, Australia
  Zarezerwuj
PMI® Authorized PMP® Exam Preparation PMI® Authorized PMP® Exam Preparation Advised Skills

4.7 out of 5 based on 3 user ratings.

PMI® Authorized PMP® Exam Preparation stanowi czterodniowy kurs, który pozwala uczestnikom poszerzyć wiedzę z zakresu rozwoju umiejętności zarządzania projektami i programami. Ponadto, umożliwia pomyślne ukończenie egzaminu na poziomie Project Management Professional (PMP)®.

Czytaj więcej

PMI Authorized Training PartnerAUTHORIZED PARTNER Project Management Institute (PMI®)

 

Opis kursu

Egzamin PMI® Authorized PMP® to globalna, wiodąca certyfikacja z zarządzania projektami. Obecnie uwzględnia podejście predykcyjne, zwinne i hybrydowe, dzięki czemu PMP® stanowi potwierdzenie doświadczenia w zakresie kierowania projektami oraz ekspertyzy w każdej z powyższych metod pracy. Umożliwia przyspieszenie kariery liderów projektów w różnych branżach oraz pomaga organizacjom znaleźć niezbędnych profesjonalistów, który pozwalają im pracować mądrzej i osiągać lepsze wyniki.

Korzyści:
Podczas tego kursu dowiesz się jak:

 • Skutecznie przygotować się do egzaminów uprawniających do uzyskania międzynarodowych certyfikatów –PMP® Exam
 • udoskonalić umiejętności miękkie, niezbędne do efektywnego kierowania zespołem projektowym w ciągle zmieniającym się środowisku.
 • uzyskać właściwą perspektywę w zakresie niezbędnego zrozumienia biznesu, narzędzi i technik, a także umiejętności w zakresie relacji z ludźmi, które są konieczne do zarządzania projektami.
 • stosować koncepcje i techniki w celu opracowania dokładnych oszacowań oraz harmonogramów projektu
 • uwydatnić korelację pomiędzy projektami a strategią organizacyjną.

Kluczowe właściwości

Cena kursu obejmuje:

 • 4-dniowy akredytowany kurs z certyfikowanym trenerem PMI®,
 • licencjonowane materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia kursu Project Management Professional (PMP)®,
 • voucher na Egzamin PMP®
 • uzyskanie 35 PMI PDUs

Wymagania wstępne

Opcja 1:

 • Czteroletni stopień naukowy
 • 36 miesięcy doświadczenia w prowadzeniu projektów
 • 35 godzin edukacji/szkolenia z zakresu zarządzania projektami lub certyfikacja CAPM®

Opcja 2:

 • Dyplom ukończenia szkoły średniej lub ukończenia dwuletniego studium (lub globalny odpowiednik)
 • 60 miesięcy doświadczenia w prowadzeniu projektów
 • 35 godzin edukacji/szkolenia z zakresu zarządzania projektami lub certyfikacja CAPM®

Metody pracy:
Prezentacje multimedialne, ćwiczenia grupowe, dyskusje grupowe, praktyczne warsztaty, studium przypadku oraz testy praktyczne.

Licencjonowanie i akredytacja:

Kurs PMI® Authorized PMP® Exam Preparation oferowany przez Advised Skills Ltd jest akredytowany przez Project Management Institute, na podstawie Umowy Partnerskiej i spełnia wymagania akredytacyjne.

Kto powinien uczestniczyć ?
Grupa docelowa:
Następujące osoby mogą skorzystać na niniejszym kursie:

 • Liderzy projektów
 • Kierownicy produktów
 • Kierownicy projektów IT
 • Podmioty finansujące projekty
 • Współkierownicy projektów
 • Kierownicy projektów
 • Kierownicy programów
 • Członkowie zespołu projektowego
 • Koordynatorzy projektów
 • Analitycy projektów

Program Kursu

 • Sekcja 1: Tworzenie zespołu wysokiej wydajności
 • 1.1. Budowanie zespołu
 • 1.2. Definiowanie zasad pracy zespołowej
 • 1.3. Budowanie wspólnego zrozumienia projektu
 • 1.4. Negocjowanie umów projektowych
 • 1.5. Nadawanie uprawnień członkom zespołu i interesariuszom
 • 1.6. Szkolenie członków zespołu i interesariuszy
 • 1.7. Angażowanie i wspieranie zespołów wirtualnych
 • Sekcja 2: Utrzymywanie zespołu na dobrej drodze
 • 2.1. Współpraca z interesariuszami
 • 2.2. Prowadzenie zespołu
 • 2.3. Omawianie i usuwanie barier, przeszkód i blokad
 • 2.4. Wydajność zespołu wsparcia
 • 2.5. Zarządzanie konfliktami
 • 2.6. Doradztwo w zakresie interesariuszy
 • 2.7. Wykorzystywanie inteligencji emocjonalnej do promowania wydajności zespołu
 • Sekcja 3: Rozpoczęcie prac nad projektem
 • 3.1. Planowanie i zarządzanie zakresem
 • 3.2. Planowanie i zarządzanie budżetem oraz zasobami
 • 3.3. Planowanie i zarządzanie harmonogramem
 • 3.4. Planowanie i zarządzanie jakością produktów oraz wynikami prac
 • 3.5. Integrowanie działań związanych z planowaniem projektu
 • 3.6. Planowanie i zarządzanie zakupami
 • 3.7. Określanie odpowiedniej metodologii/metod i praktyk w zakresie projektu
 • 3.8. Określenie struktury zarządzania projektem
 • 3.9. Planowanie i zarządzanie projektami
 • Sekcja 4: Kluczowa część prac
 • 4.1. Realizacja projektu z zapewnieniem wartości biznesowej
 • 4.2. Zarządzanie komunikacją
 • 4.3. Ocena i zarządzanie ryzykiem
 • 4.4. Angażowanie interesariuszy
 • 4.5. Tworzenie artefaktów projektu
 • 4.6. Zarządzanie zmianami projektowymi
 • 4.7. Zarządzanie problemami projektowymi
 • 4.8. Zapewnienie przekazywania wiedzy w zakresie społeczności projektowej
 • Sekcja 5: Uwzględnianie aspektu biznesowego
 • 5.1. Zarządzanie wymaganiami zgodności
 • 5.2. Ocena oraz zapewnianie korzyści oraz wartości projektu
 • 5.3. Ocena oraz uwzględnianie wewnętrznych i zewnętrznych zmian środowiska biznesowego
 • 5.4. Wspieranie zmiany organizacyjnej
 • 5.5. Zastosowanie ciągłego doskonalenia procesów

Materiały:

 • Podręcznik kursanta: zeszyt ćwiczeń z treściami instruktażowymi i praktycznymi działaniami
 • Wybrane materiały video i inne multimedia: uzupełniające materiały dla kursantów
 • Komponent ‘Mastery Builders’: sprawdzanie wiedzy na koniec rozdziału w celu zapewnienia zrozumienia kluczowych pojęć
 • Listy kontrolne kursantów: listy online dla kursantów, które mają na celu zapewnienie odpowiedniego omówienia kluczowych pojęć
 • 200 praktycznych pytań egzaminacyjnych PMP

Lokalizacja

Miejsce szkolenia:
Szkolenie realizowane jest w następujących lokalizacjach:

 • Afryka Południowa
 • Arabia Saudyjska
 • Australia
 • Austria
 • Belgia
 • Brazylia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Chiny
 • Dania
 • Egipt
 • Estonia
 • Federacja Rosyjska
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Holandia
 • Hiszpania
 • Indyk
 • Indie
 • Indonezja
 • Irlandia
 • Izrael
 • Japonia
 • Katar
 • Kanada
 • Kazachstan
 • Kolumbia
 • Korea Południowa
 • Kuwejt
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malezja
 • Meksyk
 • Niemcy
 • Nowa Zelandia
 • Norwegia
 • Pakistan
 • Polska
 • Portugalia
 • Republika Czeska
 • Rumunia
 • Serbia
 • Singapur
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Tajlandia
 • Ukraina
 • USA
 • Węgry
 • Włochy
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Zjednoczone Królestwo

Informacje o cenach

Cena netto za osobę:
Cena szkolenia netto od osoby obejmuje dostępny egzamin internetowy w ramach konta Centrum Egzaminacyjnego Pearson VUE. Obowiązująca cena jest pokazana w kalendarzu kursu.

Dodatkowe informacje:
35 godzin zajęć / PDUs

Egzamin Certyfikacyjny
 • Nazwa egzaminu: PMP®
 • Język egzaminu: Angielski
 • Forma: Pytania wielokrotnego wyboru
 • Sposób realizacji egzaminu: Egzamin online z nadzorem, zamknięta książka, bez pomocy z zewnątrz, z pomiarem czasu
 • Dostęp:Kandydaci mogą uzyskać dostęp do egzaminu za pośrednictwem konta Centrum Egzaminacyjnego Pearson VUE.
 • Czas trwania: 230 minut; Jedna dodatkowa przerwa, łącznie dwie 10-minutowe przerwy w zakresie testów komputerowych.
 • Liczba pytań: 180
 • Próg pozytywnego wyniku: Pozytywny wynik jest określany poprzez analizę psychometryczną
 • Koszt egzaminu: Pierwsze podejście do egzaminu jest wliczone w opłatę rejestracyjną kursu, jeśli podejście do egzaminu nastąpi w ciągu 30 dni od ukończenia kursu. Każde kolejne podejście kosztuje 330 €.
 • Zasady ponownego podjęcia: Drugie i trzecie podejście do egzaminu (pierwsza i druga poprawka) można zrealizować w ciągu rocznego okresu kwalifikacyjnego.

Często Zadawane Pytania (FAQ)

Co to jest PMP®?

PMP® stanowi złoty standard certyfikacji zarządzania projektami. Uznawany i pożądany przez organizacje na całym świecie, PMP® potwierdza kompetencje w zakresie pełnienia roli kierownika projektu, osoby prowadzącej i kierującej projektami oraz zespołami.

Jaką akredytację posiada ten kurs?

Kurs PMI® Authorized PMP® Exam Preparation oferowany przez Advised Skills Ltd jest akredytowany przez PMI® na podstawie Umowy Partnerskiej oraz spełnia wymagania akredytacyjne.

Co zawiera cena kursu?

Akredytowany kurs z wykwalifikowanym instruktorem, akredytowane materiały szkoleniowe oraz voucher na akredytowany egzamin.

Ile trwa niniejszy kurs?

Kurs PMI® Authorized PMP® Exam Preparation trwa cztery dni.

Czym jest zdanie wyniku na egzaminie PMP®?

PMI nie ujawnia już dokładnej punktacji, ani wartości procentowej wymaganej do zaliczenia. Od czasu aktualizacji Egzaminu Certyfikacyjnego PMP®, punktacja wymagana do zaliczenia jest inna dla poszczególnych kandydatów i opiera się na poziomie trudności pytań, które są podejmowane przez kandydatów.

Dlaczego przy wyborze szkolenia warto zdecydować się na Autoryzowanego Partnera Szkoleniowego PMI (ATP)?

Program Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych Instytutu Project Management Institute (PMI®) zapewnia zgodność wszystkich treści szkoleniowych i instruktorów ze standardami branżowymi, dzięki czemu możesz ocenić wiarygodność poszczególnych kursów w swojej okolicy.

Czy są jakieś wymagania dotyczące udziału w kursie?

W zakresie uczestnictwa w kursie nie ma żadnych wymagań, jednakże aby uzyskać certyfikat PMI musisz najpierw spełnić wymagania kwalifikacyjne.

Kiedy i jak mogę przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego?

PMI oferuje egzaminy PMP® online za pośrednictwem bezpiecznej platformy, wykorzystującej sprawdzoną technologię realizacji egzaminów Pearson VUE. Egzamin online jest identyczny jak wersja przeprowadzana w centrum egzaminacyjnym. Podczas egzaminu konieczny jest monitoring video przez osobę nadzorującą przebieg egzaminu na żywo, co musi zostać zaplanowane z wyprzedzeniem. Terminy egzaminów wirtualnych są oferowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a więc nie powinno być problemów z wybraniem czasu dogodnego w zakresie Twojego harmonogramu. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na poniższą stronę: https://www.pmi.org/certifications/certification-resources/process/online-proctored-testing

Gdzie należy zgłosić się w dniu egzaminu?/h5>

Aby rozpocząć egzamin, zaloguj się na konto PMI.org account i kliknij na zakładkę „Certyfikaty” („Certifications”) na fioletowym banerze. Następnie kliknij na „Zgłoś się teraz” („Apply Now”). Spowoduje to przejście do strony Przeglądu Programu Certyfikacji. Tutaj należy kliknąć na „Rozpocznij Egzamin” („Begin Exam”). Link „Rozpocznij Egzamin” będzie dostępny 30 minut przed planowaną godziną egzaminu.

Upewnij się, że posiadasz dostępny identyfikator, który jest akceptowany, aby można było zweryfikować Twoją tożsamość. Akceptowane formy identyfikacji tożsamości obejmują: prawo jazdy, wojskowy dowód tożsamości, dowód osobisty, paszport i dokument tożsamości cudzoziemca (zielona karta, karta stałego pobytu i wiza). Taka forma identyfikacji tożsamości musi jednocześnie zawierać zdjęcie i podpis kandydata. Przyjmujemy wyłącznie oryginały dokumentów, a kserokopię nie są akceptowane.

Proces zgłoszenia trwa około 15 minut w przypadku kandydatów, którzy wcześniej ukończyli test systemowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat testów online z nadzorem, wejdź na stronę Project Management Institute page

Ile jednostek PDU jest niezbędnych do utrzymania certyfikacji?

Jeśli posiadasz stopień Project Management Professional (PMP), musisz zdobyć 60 PDU w 3-letnim cyklu.

Szukasz szkolenia w Twojej lokalizacji lub firmie?

Jesteśmy gotowi poprowadzić szkolenie dla grupy lub osób na życzenie w dowolnym miejscu i czasie
Zapytaj o ofertę

 

Przywiązujemy dużą uwagę do kreowania pozytywnego środowiska do nauki

Bardzo dbamy o szczegóły oraz wierzymy, że pozytywne i efektywne środowisko uczenia się jest kluczem do sukcesu naszych kursantów w przygotowaniach do egzaminu PMP®. Dążymy do stworzenia komfortowych warunków do nauki, które optymalizują zdolności edukacyjne kursantów:

 • Atmosfera bezpieczeństwa i otwartej, szczerej dyskusji
 • Nowoczesna platforma szkoleniowa online, zajęcia prowadzone na żywo przez wykwalifikowanych instruktorów
 • Doświadczony i certyfikowany zespół instruktorów
 • Dobrze skonstruowane i skuteczne programy przekładają się na wysokie wyniki na egzaminach
 • Poczęstunek i lunch w trakcie szkolenia
 • Licencjonowane materiały szkoleniowe oraz wiele interaktywnych ćwiczeń online
Powiązane kursy

PMP®, PMBOK® oraz Project Management Professional (PMP®) stanowią zarejestrowane znaki Project Management Institute, Inc.

Co mówią nasi klienci


User

LiamCoghliari

Great course with a lot of practical examples.
User

Wiktoria

I am very pleased with how effective the Project Management Professional course has been. The trainer was very thorough and easy to follow. There were also a lot of interactivity. The exercises the trainer prepared were effective and fun.
User

Warren L.

I had enrolled in a 4-day PMI® Authorized PMP® Exam Preparation. The training provided hands-on application, breakout sessions, and opportunities to practice and provide feedback for learning. The tools and techniques which we used during the training will be valuable in my current role.

Zostań trenerem

Poszukujemy Instruktora, który odpowiedzialny będzie za prowadzenie kursów stacjonarnych i online. Pozytywne i wydajne środowisko pracy to klucz do sukcesu naszych trenerów.

ZOBACZ WIĘCEJ!