Warunki korzystania z serwisu internetowego

 

1. Warunki

Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z serwisu internetowego, wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Cała zawartość strony internetowej jest chroniona przez aktualne przepisy dotyczące praw autorskich oraz prawa o znakach towarowych.

2. Licencja Użytku

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Advised Skills wyłącznie do tymczasowego przeglądania osobistego i niekomercyjnego. Powyższe stanowi udzielenie licencji, a nie powoduje przeniesienia tytułu prawnego. W ramach tej licencji nie wolno:

  • modyfikować ani kopiować materiałów;
  • wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego prezentowania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
  • podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Advised Skills;
  • usuwać z materiałów jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności;
  • przekazywać materiałów innym osobom lub "mirrorowania" materiałów na innym serwerze.

Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Advised Skills w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, należy zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w posiadaniu użytkownika, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Ograniczenia procedury

Treści na stronie internetowej Advised Skills są udostępniane w stanie „TAKIM, JAKIM JEST”. Advised Skills nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw własności intelektualnej lub innych praw. Ponadto Advised Skills nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń co do dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności korzystania z zawartości swojej strony internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich zawartości lub na wszelkich innych stronach powiązanych z tą stroną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Advised Skills lub jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wszelkiego rodzaju (w tym bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysku, lub z powodu przerwy w działalności gospodarczej) wynikające z dostępu lub braku możliwości korzystania z materiałów na stronie internetowej Advised Skills, nawet jeśli Advised Skills lub autoryzowany przedstawiciel Advised Skills został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ ustawodawstwo niektórych krajów nie zezwala na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

5. Korekty i Errata

Materiały publikowane na stronie internetowej Advised Skills mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Advised Skills nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały znajdujące się na tej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Advised Skills zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Advised Skills nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji tych materiałów.

6. Linki

Advised Skills nie przejrzała wszystkich połączonych witryn stron trzecich, do których prowadzą linki na niniejszej stronie internetowej, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnej z tych witryn. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza zatwierdzenia danej strony przez Advised Skills. Użytkownik korzysta z takich stron na własne ryzyko.

7. Zmiany Warunków korzystania z serwisu internetowego

Advised Skills zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych Warunkach korzystania z serwisu internetowego w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Korzystając z niniejszej strony internetowej, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w danej chwili Warunków korzystania z serwisu internetowego.

8. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia dotyczące strony internetowej Advised Skills podlegają prawu Republiki Irlandii bez względu na jego kolizje z innymi przepisami prawa.

Ogólne warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego.

 

Budujemy nasze portfolio w zakresie architektury korporacyjnej, aby reprezentować nasze wartości

Świadczymy wysokiej jakości usługi z zakresu architektury korporacyjnej, począwszy od tworzenia praktyk architektury korporacyjnej, poprzez projektowanie architektury w domenach biznesowych, danych, aplikacji i technologii, aż po zarządzanie architekturą i wdrażanie konkretnych rozwiązań.

Zacznij teraz!